Sektorutvalgene

Sektorutvalgene for avtalespesialister, spesialisthelsetjenesten, kommune, stat og privat sektor skal gi Sentralstyret bistand og råd i tariffpolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk.

Utvalgene i sektorene velges av medlemmene/tillitsvalgte i de aktuelle sektorene. 

Medlemmenes tariffområde er førende for tilhørighet til sektorutvalg. Utvalgene oppnevnes av sentralstyret i tråd med valgene i sektorene. Vedtekter og mandat utarbeides av det enkelte utvalget og godkjennes av sentralstyret.

Sektorutvalgene er underlagt Sentralstyret. Utvalgenes ledere inngår i Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU).

Sektorutvalg for kommune

Kristin Haugholt (leder), Ringsaker

Fredrik Blom (nestleder), Råde

Trude Hoff, Snåsa og Steinkjer

Elisabeth O. Barrett, Tromsø

Kate I. Rivø, Tønsberg

Inger Eidsvåg, Oslo

Hilde Elisabeth Vedø, Ål / Hallinghelse

Jan Trygve Wergeland, Kristiansand

Anne Katarina Eilertsen, Kristiansund

Iris Anette Søderholm, Bodø

Sektorutvalg for spesialisthelsetjenesten

Bjarte Bruntveit (leder), FTV Helse Bergen  

Birgit Aanderaa (nestleder), FTV OUS 

Mariann Smith-Novik, fung. FTV Finnmarkssykehuset

Josef Mikaelsson, HTV Diakonhjemmet

Nina Mørkved, FTV Helgelandssykehuset

Frank Leira-Johansen, FTV Helse Stavanger

Siri Næs, FTV Helse Møre og Romsdal

Arnstein Søyland, FTV Sørlandet sykehus

Bjørn Gunnar Eriksen, Nordlandssykehuset

Chris Margaret Aanondsen, FTV St. Olavs hospital

Sektorutvalg for stat

Grethe H. Strand Rolfsen (leder), Bufetat – Region Øst

Ruth Ellen Steinsvik (nestleder), Bufetat – Region Nord

Eline Gleditsch Skrede, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Tor Erik Befring, Helsedirektoratet

Rune Raudeberg, Universitetet i Bergen

Ask Svelmo Nilsen, Stiftelsen Kirkens Familievern

Bjørn Arne Øvrebø, NAV Vestland

Sektorutvalg for avtalespesialister

Henrik Riekeles Vik (leder), Forhandlingsutvalg privatpraksis

Iselin Sætre (nestleder), Samarbeidsutvalg Helse Sør-øst

Gunnar Larsen, Samarbeidsutvalg Helse Vest

Annelise Fredriksen, Samarbeidsutvalg Helse Nord

Inga Medne, Forhandlingsutvalg privatpraksis

Knut Follesø, Forhandlingsutvalg privatpraksis

Jakob Støre-Valen, Samarbeidsutvalg Helse Midt

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.