Hvorfor støtte barn og unge med kjønnsbekreftende helsehjelp?

Konferanse i Oslo tirsdag 11. juni 2019 kl. 08.30 - 17.00

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens og Helsestasjonen for kjønn og seksualitet har i samarbeid med OsloMet gleden av å ønske velkommen til konferanse. Vi vil presentere ny nasjonal og internasjonal forskning om bekreftende helsehjelp for barn og unge. Vi ønsker å skape en god arena for kompetanseheving og kunnskapsdeling for helsepersonell, pasienter og pårørende.

Målgruppe: Helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten, andre som møter barn og unge med kjønnsinkongruens i sitt arbeid, brukere og pårørende.

Pris: 495,- (295,- for medlemmer i Pasientforeningen for kjønnsinkongruens). Konferanseavgiften inkluderer lunsj, frukt, kaffe/te.

Meld deg på konferansen her.

Følg Facebook-eventet her.

KRISTINA R. OLSON: The TransYouth Project: Research with transgender children and their families

Kristina R. Olson, førsteamanuensis ved University of Washington, leder for tiden en av de mest spennende internasjonale studiene på barn med kjønnsinkongruens: TransYouth prosjektet. Olson vil på konferansen dele noen av de forskningsresultatene som har fått mest oppmerksomhet siden prosjektets oppstart i 2013.

DIANE EHRENSAFT: The Gender Affirmative Model: Attending to the Small t´s in LGBT

Gjennom sitt banebrytende kliniske arbeid har dr. Diane Ehrensaft i en årrekke bidratt til å øke kunnskapen om behandling av kjønnskreative barn. Gjennom kliniske eksempler fra sitt tverrfaglige team ved San Francisco Child and Adolescent Gender Center (University of California), ny forskning og oppgraderte kjønnsteorier, vil hun presentere en tverrfaglig modell for kjønnsbekreftende helsehjelp til disse barna.

SILJE-HÅVARD BOLSTAD: Gender self-definitions and transition pathways in Norway

Silje-Håvard Bolstad, psykologspesialist og sexologisk rådgiver, vil presentere resultater fra forskningsprosjektet "Kjønn, helse og medborgerskap" ved Universitetet i Agder. I denne kvantitative forskningen undersøkes sammenhenger mellom kjønnsidentitet, kroppsjusterende behandling, åpenhet, helse og seksualitet.

KIRSTEN SANDBERG: "Retten til kjønnsidentitet for barn med kjønnsinkongruens. Hvilke rammer gir barnekonvensjonen og norsk lovgivning"

Kirsten Sandberg er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Sandberg en autoritet på barns rettigheter og en talsperson både i Norge og internasjonalt for styrking av barnas rettslige stilling. Hun forsker i dag særlig på ulike aspekt ved FNs barnekonvensjon, og er en av 18 menneskerettighetseksperter som utgjør FNs barnekomité.

BRIT ROLAND, HELSEDIREKTORATET: "Arbeidet med nye nasjonale retningslinjer for helsehjelp"

Brit Roland er jordmor og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Roland er prosjektleder for direktoratets arbeid med å utforme nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens/-dysfori.

OM ARRANGØRENE

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er en organisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære i Norge. Sammen jobber vi for et helsetilbud der alle som har behov for det får tilgang på den hjelpen de trenger uavhengig av om de opplever seg som mann eller kvinne, eller om de har en kjønnsidentitet som ikke like enkelt kan plasseres inn i tokjønnsmodellen.

Helsestasjon for kjønn og seksualitet - HKS, er et unikt lavterskeltilbud i regi av Oslo kommune, som gir kjønnsbekreftende hjelp til barn og unge mellom 0-30 år. HKS har et tverrfaglig team, bestående av helsesykepleiere, psykolog og lege, hvor alle har transkompetanse eller videreutdanning i sexologi.

OsloMets oppdrag er å levere stadig ny kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er helt avhengig av. Universitetets studenter utdanner seg til jobber som handler om å møte mennesker, gi hjelp og omsorg, og utvikle løsninger for vår felles velferd.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.