Vil fristille menneskerettighetsarbeidet

Nora Sveaass

Dyrekjøpte erfaringer med hva som skjer når etikkarbeidet kollapser i profesjonsorganisasjonen, gjør at Psykologforeningen foreslår å endre statusen til menneskerettighetsarbeidet.

På Landsmøtet i november 2016 foreslår et samlet sentralstyre å gi foreningens eget menneskerettighetsutvalg (MRU) forhøyet status ved å la medlemmene velges direkte av Landsmøtet. 

Samme grunnverdier

Under et foredrag på Psykologforeningens lederkonferanse 8. juni, påpekte MRU-leder Nora Sveaass, at det knapt finnes et område som psykologer er involvert i, der menneskerettighetsspørsmål ikke har relevans. Det gjelder enten det dreier seg som traumer og traumebehandling, seksuelle overgrep, barnevern, pleie av eldre på institusjon, tvang i psykiske helsevern, flyktningers status etc.

 

"

Menneskerettslig tenkning og sosial- og helsefaglig profesjonsetikk springer ut av de samme grunnverdiene

"

– Menneskerettslig tenkning og sosial- og helsefaglig profesjonsetikk springer ut av de samme grunnverdiene. Derfor er det viktig å stimulere interessen for menneskerettigheter blant alle dem som jobber med mennesker, sa Sveaass.

Bakteppet for endringen som nå foreslås, er den herostratisk berømte Hoffman-rapporten som sommeren 2015 avdekket at sentrale personer i American Psychological Association (APA) i hemmelighet hadde samarbeidet med forsvarsdepartementet og CIA. Rapportørene dokumenterte at etikkreglene for amerikanske psykologer skulle tilpasses myndighetenes behov slik at de ikke stod i veien for at profesjonsutøverne kunne bistå med forhør av fanger i «krigen mot terror». 

Systemkrise

Forhørsmetodene var til forveksling lik tortur. Varslere som påpekte den forbudte og uakseptable praksisen overfor APAs fagetiske råd, ble stanset, blant annet ved det som noen har kalt en svertekampanje mot dem. Hoffman-rapporten avslørte systemkrise i den amerkanske psykologforeningen med stor konsekvenser for det etiske arbeidet i organisasjonen. Avsløringene sendte bølger inn i psykologfaglige miljøer over hele verden.

Norsk psykologforening ba MRU redegjøre for hvilke lærdom vi kan trekke her på berget. Det er resultatet av dette arbeidet som nå peker mot en friere stilling for MRU.

Sveaass mener det er naturlig hvis Menneskerettighetsutvalget nå får en mer uavhengig rolle ved å hente sin legitimitet direkte fra Psykologforeningens høyeste organ.

Varsle og kartlegge

− Menneskerettighetsutvalget oppgave er blant annet å påpeke og varsle om uheldige menneskerettslige forhold som utvalget blir orientert om, eller selv bidrar til å kartlegge. Da er det viktig at vi kan jobbe så uavhengig som mulig, sa Sveaass.

 − Menneskerettigheter er en normativ standard som vi må følge, og vi må reagere  når det er brudd, sa hun.

Nora Sveaass er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med torturutsatte og flyktninger i mange år. Hun var medlem av FNs torturkomite i åtte år og er i dag medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur. MRU-lederen utga nylig boken Hva skal vi med menneskerettigheter? Om betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid. Boken er skrevet sammen med Elisabeth Gording Stang

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.