Hvorfor må psykologer ha kunnskap om menneskerettigheter?

Blå sommerfugl

12 kjappe om hvorfor psykologer trenger kunnskap om menneskerettigheter.

Psykologer må ha kunnskap om menneskerettigheter fordi ..... 

 1. … vår virksomhet er juridisk bundet av menneskerettigheter og konvensjonene Norge har ratifisert
 2. … vi har kunnskap om hvor skadelig det er for mennesker å oppleve alvorlige menneskerettighetsbrudd, og kan derfor si noe om hvilke forhold som krever forebygging og behandling
 3. … vi arbeider direkte med sårbare grupper hvis særlige behov ikke er tilstrekkelig ivaretatt
 4. … vi arbeider i system der menneskerettighetsbrudd og krenkelser forekommer, herunder psykisk helsevern, eldreomsorgen, barnevern og asyl-/flyktningfeltet
 5. … vi skal bidra til å lege skadene hos personer utsatt for menneskerettighetsbrudd, og trenger derfor kunnskap om hvilke rettigheter som er krenket og implikasjonene dette har
 6. … vi har faglige forutsetninger til å være talerør for personer og grupper som ikke får sin stemme hørt i samfunnet
 7.  … vi har erfaring med og kunnskap om forhold som er i strid med grunnleggende rettigheter, og kan derfor være proaktive og bidra til endring og utvikling i samfunnet
 8. … vi må hindre at psykologisk fagkunnskap misbrukes i nedbrytingens tjeneste og ansvarliggjøre psykologer som deltar i rettighetskrenkende handlinger
 9. … vi har kolleger i verden som blir utsatt for forfølgelse, overgrep og hindringer i sitt profesjonelle helsearbeid, og må vise dem solidaritet og støtte, blant annet i form av brev, henvendelser og protestbrev
 10. … vi kan hjelpe mennesker som har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd i ulike deler av verden gjennom å yte bistand innenfor en menneskerettighetskontekst
 11. … vi kan bruke vår kliniske og forskningsbaserte ekspertise til å styrke kampen mot menneskerettighetsbrudd både nasjonalt og internasjonalt
 12. … vi har særlige forutsetninger og et moralsk ansvar om å ta til orde mot de destruktive og nedbrytende forholdene som rammer enkeltpersoner og samfunn – i nærsamfunnet og i verden for øvrig.

Punktene er laget av Menneskrettighetsutvalget  til Norsk psykologforening

Last ned som pdf-fil

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.