Kvalitetsutvalget (KU)

KU skal sørge for at Norsk Psykologforening kontinuerlig arbeider med utvikling av god psykologfaglig tenkning og praksis. 

Dette innebærer et aktivt forhold til lovregulering og kunnskaper som påvirker psykologers arbeidsområder og oppgaver. Utvalget kan ta initiativ til og etter Sentralstyrets vedtak, igangsette undersøkelser og utredningsarbeid som leder frem til forslag om standarder, veiledere og prosjekter.

Oppgaver for kvalitetsutvalget

Overordnet oppgave

 • Arbeide for høy faglig standard i psykologisk yrkesutøvelse, til beste for klienter og brukere
 • Ha medansvar for at Norsk Psykologforening løpende arbeider med utvikling av god psykologfaglig tenkning og praksis

Løpende oppgaver

 • Arbeide for at oppdatert fagkunnskap er lett tilgjengelig for psykologer
 • Søke ny og oppdatert kunnskap om samfunnsreguleringer og –utvikling som påvirker psykologers arbeidsområder og –oppgaver
 • Arbeide for psykologers utvikling av evidensbasert praksis
 • Arbeide for at psykologers grunn-, videre- og etterutdanning holder høy kvalitet
 • Arbeide for å styrke psykologers kunnskap om metoder i kvalitetsutviklingsarbeid
 • Bidra til utvikling av gode faglige rammebetingelser for psykologers yrkesutøvelse

Aktuelle prioriterte oppgaver

 • Arbeide med gjennomføringen av handlingsplan for implementering av prinsipperklæringen om evidensbasert praksis
 • Bidra i den pågående revisjonen av spesialistutdanningene
 • Arbeide for å kvalitetssikre og videreutvikle faglige retningslinjer og veiledere
 • Systematisere og formidle informasjon om hva som utgjør godt psykologfag

Les Kvalitetsutvalgets beskrivelse av psykologfaglig arbeid og psykologisk behandling .

Medlemmer: 

Lars Conrad Moe

Hanne Weie Oddli

Sverre Urnes Johnson

Signe Stige

Roger Hagen

Yngvild Arnesen

For å kunne laste ned referater, må du være innlogget.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.