Fond til videre- og etterutdanning

Fond til videre- og etterutdanning av psykologer i klinisk psykologi og psykoterapi.
Søknadsfrist 1. oktober.

Fyll ut søknaden her

Tildeling 2024

Utover ordinære tildelinger ønsker Fondsstyret også å gi midler til:

Skriving av artikler/essay om utfordringer i privatpraksis med tanke på publisering.

Du kan nå søke om midler fra fondets avkastning til aktiviteter i 2024. Søknadsfristen er 1. oktober.

Ved tildeling vil avtalespesialister prioriteres.
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes kun til artikkelskriving for publisering.
Det formål det kan søkes midler til fremgår av vedtektenes § 2.

§ 2 - Formål og ytelser:

Fondets formål er å høyne det faglige kunnskapsnivå innen klinisk psykologi og psykoterapi.

Dette skjer ved støtte til:

1 a. Videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi.

1 b. Styrking av veilederkompetanse i klinisk psykologi og psykoterapi.

1 c. Formål som har sammenheng med etterutdanning av spesialister i klinisk psykologi.

2 a.  Fondet kan gi hel eller delvis dekning av kurs- og reiseutgifter og andre utgifter i forbindelse med videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi.

2 b. Fondet kan gi midler til vitenskapelig forskning og til utarbeiding av skriftlige arbeider og publikasjoner i klinisk psykologi og psykoterapi.

3 a. Fondets midler kan søkes av eller til psykologer i videreutdanning i klinisk psykologi og spesialister i klinisk psykologi.

3 b. Fondet skal ved tildelingen prioritere søknader fra privatpraktiserende spesialister i klinisk psykologi.

3 c. Fondet skal ved tildelingen prioritere søknader som ikke kan få støtte på annen måte.

Fondsstyret vil vurdere søknadene slik:

  • Søkere uten driftstilskudd og refusjonsrett vil ikke bli prioritert.
  • Hvor mye søkeren har mottatt fra fondet tidligere år.
  • Skriving av artikler/essay om tema og utfordringer i privatpraksis med tanke på publisering.
  • Kursavgift vil bli prioritert over reise- og oppholdsutgifter.
  • At søknaden er i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis.
  • Åpne søknader der det ikke er tatt stilling til hva midlene skal brukes til utelukkes.
  • Aktiviteter som anses å være kvalifiserende på en måte som gjør at søkeren blir aktuell til nye typer oppdrag blir ikke prioritert. Eksempelvis vil kvalifisering innen rettspsykiatri/arbeid for retten anses som utgifter til inntekts erverv.

Prosjektbeskrivelse eller annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. Utdrag av vedtektene er inkludert i søknadsskjemaet.  Vedtekter for Fond til videre- og etterutdanning

 

Fyll ut søknaden her

 

Ved spørsmål, kontakt oss på tlf. 23 10 31 30 eller e-post post@psykologforeningen.no

Norsk psykologforening
Pb. 419 Sentrum
0103 Oslo

Rapporter fra tidligere mottakere:

Tre års utdannelse i ISTDP-utdanning
Øystein Førre
Kurs i sensomotorisk videreutdanning av alvorlig traumatiserte pasienter
Toril Ursin Boe
Videreutdanning i sensomotorisk psykoterapi
Torhild Melgård
Utfordringer knyttet til avvikling av privat praksis
Bodil Solberg
 
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.