Søk EuroPsy - grunnsertifikat

Søknaden er nå forenklet, spesielt for medlemmer av Norsk Psykologforening. For disse har vi allerede det meste av nødvending dokumentasjon. Alle søkere fyller ut et elektronisk søknadsskjema der en også kan laste opp dokumentasjon om nødvendig.

 

Kriteriene for EuroPsy – sertifisering

Sertifisering er begrenset til dem som er autorisert som psykolog i Norge. Det vil si at en har fullført et 6 års utdanningsløp enten i Norge eller i andre land (enten med et års integrert veiledet praksis eller som en 5 års utdanning + et års veiledet praksis) og er blitt tildelt autorisasjon som psykolog.

Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell .

Enkelt å søke

I søknadsskjemaet skal du fylle inn: 1: Personalia og ønsket kontaktinformasjon. 2: Profesjonsutdanning (hvor og når) og veiledet praksis. 3: Kryss av for relevant profesjonskontekst. 4: Godta erklæring om etisk praksis.

Lenke til søknadsskjema

Veiledet praksis

EuroPsy har relativt høye krav til dokumentert veiledet praksis (se tillegg V. Veiledet praksis i EuroPsy reglementet), med hensyn til omfang (tilsvarende et studieår = 60 studiepoeng). Norsk psykologutdanning oppfyller nesten disse kravene. De som har fullført fellesprogrammet i spesialistutdanningen (og er medlemmer av NPF, trenger ikke å dokumentere veiledet praksis. Andre må legge ved dokumentasjon på minimum et halvt års veiledet praksis utover grunnutdanningen.

Profesjonsområde

Det er fire profesjonsområder en kan velge å søke sertifisering i. Profesjonsområde i denne sammenheng vil si det samme som det praksisområdet der en har minimum et års veiledet praksis. For de fleste vil dette profesjonsområdet være "klinisk/helse", og det er for denne en ikke trenger ytterligere dokumentasjon dersom en har fullført fellesprogrammet. De andre områdene er "arbeid og organisasjon", "pedagogisk psykologi" og "andre". For disse må en dokumenter ett års veiledet praksis. Det gis vanligvis kun sertifisering for en profesjonsområde, men det er mulig å søke om to områder, da må altså veiledet praksis dokumenteres.

Erklæring om etisk praksis

Søker bekrefter at de driver sin praksis i samsvar med Etiske prinsipper for nordiske psykologer , som i 1996-7 ble omarbeidet for å være i samsvar med EFPA sin ”Meta-Code of Etics”.

Lengde på sertifisering - Vedlikeholdskrav

EuroPsy-sertifiseringen er gyldig i 7 år. For å fornye sertifikatet må du kunne dokumentere vedlikeholdsaktiviteter. Nivået for norske psykologer er at de skal ha vedlikeholdsaktiviteter minimum på nivå med det som trengs for å vedlikeholde spesialitet (96 timer hvert 5. år).

Alle som er EuroPsy sertifisert får tilsendt en e-post i god tid før sertifikatet utløper med informasjon om hva de må gjøre for å fornye det.

Dersom du er godkjent spesialist behøver du ikke å sende inn dokumentasjon. Vi vil sjekke godkjenningsstatus og automatisk fornye sertifikatet (det er nå kostnadsfritt). Skulle du ikke ønske å fornye EuroPsy sertifikatet sender du oss en e-post om dette.

Psykologer som er under spesialistutdanning vil også tilfredsstille kravene til vedlikeholdsaktiviteter. Dere får tilsendt en e-post med en lenke til et skjema der dere bekrefter at dere er under utdanning.

Psykologer som ikke er spesialister eller under spesialistutdanning må dokumenter tilsvarende timer vedlikehold som for spesialister, tilsvarende 134 timer over 7 år. Dere får tilsendt en e-post med lenke til et registreringsskjema der dere fører opp aktuelle vedlikeholdsaktiviteter. Dette fungerer som en selvangivelse, noen få blir trukket ut og skal dokumentere at de faktisk har deltatt på disse aktivitetene. Det er derfor viktig å ta vare på dokumentasjon av alle faglige aktiviteter du har deltatt på.  

Last ned oversikt over vedlikeholdsaktivitet som teller.

Kostnader ved EuroPsy - Gratis for medlemmer!

Norsk Psykologforening vil støtte EuroPsy prosjektet. Det er viktig for å sikre høy kvalitet på psykologutdanning i Europa. Det er derfor vedtatt at fra og med høsten 2015 skal medlemmer NPF ikke skal betale noen avgift for søknaden. 

For ikke-medlemmer vil avgiften være 1950 kroner (engangsavgift inkludert mva.). Disse får etter levert søknaden tilsendt faktura. Denne må betales før søknaden blir behandlet av den nasjonale tildelingskomitéen.

Saksbehandlingstid

Nasjonal tildelingskomité har møter inntil 4 ganger i året. Det vil si at saksbehandlingstiden vil kunne variere med fra 2 til 13 uker.

Til nedlasting

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.