Vil ta psykosebegrepet ut av straffeloven

Psykologforeningen vil fjerne psykosebegrepet fra straffelovens bestemmelser om utilregnelighet. Det framgår av høringssvaret til Rieber-Mohnutvalgets NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern.

– Vårt forslag løser problemer i rettssalen og for de sakkyndige, samtidig som det vil fjerne stigma knyttet til psykose, hevder Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

Hofgaard ber regjeringen lytte nøye til dette innspillet som vil erstatte straffelovens psykosebegrep med «alvorlig psykisk lidelse». Begrunnelsen er at det juridiske psykosebegrepet ikke er det samme som psykologisk psykose, og det er problematisk.

Psykologforeningen mener at «psykotisk» bør fjernes fra lovteksten fordi begrepet har en tydelig og allment kjent psykologfaglig betydning ulik den juridiske betydningen. Dette bidrar til forvirring, spesielt i den alminnelige oppfattelsen av hva loven faktisk sier, heter det i høringssvaret.

Last ned: NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Last ned Psykologforeningens høringsuttalelse til NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Stridens kjerne er hva som skal være grunnlaget for straffefritak. Hofgaard understreker at foreningen ikke ønsker å endre rettstilstand. Fortsatt skal en tilstand av forvirring og virkelighetsfjernhet være avgjørende for skyldevnen. – Vårt forslag er en ren opprydning, som reserverer psykose-begrepet for den psykologiske forståelsen. Psykologisk psykose utelukker ikke tilregnelighet, slik den juridiske forståelsen gjør.

– Det er faktisk slik at personer med psykose på mange områder er helt kapable til å gjøre vurderinger som samme måte som andre. Forskningen har gitt omfattende ny kunnskap på feltet de siste ti årene, og det må vi selvsagt vektlegge  i lovverkets formuleringer. Det er også grunnen til at vi går inn for at samtykkekompetanse må bli del av psykisk helsevernlovens regler om tvang, sier psykologforeningens president.

Foreningen mener at loven bør lyde slik: «Personer som på grunn av sviktende funksjonsevne eller forstyrret tenkning grunnet alvorlig psykisk lidelse, og derav med manglende evne til å forstå sitt forhold til omverdenen, er uten strafferettsansvar».

Emneord: sakkyndig , tvang

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.