Vil ha medisinfrie tilbud mot depresjon

Pasienter som ønsker det, må få tilbud om medisinfri behandling ved milde og moderate depresjoner, mener Norsk psykologforening.

Fagsjef Andreas Høstmælingen sier det er viktig å satse på en primærhelsetjeneste med spisskompetanse på psykologisk behandling og medisinfrie tilbud. Holdningen er forankret i forskning som viser at effekten av psykologisk og medikamentell behandling er tilnærmet lik når det gjelder behandling av depresjon.

Last ned faktaark om medisinfrie tilbud 

– Neste år vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om organisering av primærhelsetjenesten. Da er det viktig at tjenestene rigges i tråd med kunnskapen vi har om hva som virker mot eksempelvis depresjon, en av vår største folkehelseutfordringer som bidrar til langtidsfravær og uførepensjonering, sier han. 

Fastlegene skriver ut 80 prosent av all psykofarmaka og tilbyr i liten grad samtaleterapi for pasienter med psykiske lidelser.

– Mange fastleger mener selv at de har begrenset kompetanse til å gi et adekvat tilbud til pasienter med psykiske lidelser. Derfor blir medisiner ofte førstevalget, sier Høstmælingen.

Gå til fakta om psykiske lidelser.

Emneord: legemidler

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.