Vil ha lavterskel psykisk helsetilbud for eldre

«Flere kommuner med psykiske helsetilbud for eldre». Slik lød den klare bestillingen da Stortinget vedtok eldrereformen «Leve hele livet».

Eldrereformen Leve hele livet  ble vedtatt av Stortinget 20. november. Stortingsflertallet ved Ap, Sp, SV og KrF, benyttet anledningen til å be regjeringen stimulere til etablering av lavterskel psykisk helsetilbud for eldre i flere kommuner. 

Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen vil ha en offensiv satsing på forebyggende tiltak som styrker livskvaliteten blant hjemmeboende eldre og eldre på institusjon. 

Flertallet viser blant annet til at Diakonhjemmet har tatt i bruk en metodikk kalt «single session therapy», hvor psykologer i Tvedestrand kommune samarbeider med Diakonhjemmets psykologer om et lavterskeltilbud bestående av én enkelt terapitime. 

Stortingsflertallet mener dette er et tilbud som eldre i flere kommuner kan ha nytte av, og som det bør tilrettelegges for.

Emneord: eldre

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.