Vil gi klinisk helsepsykologi større plass på sykehus

Hvordan kan psykologisk kompetanse bidra til bedre behandling av pasienter i somatikken? Våre innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan.

I innspillet gir foreningen eksempler på hvordan psykiske og fysiske helseutfordringer kan opptre samtidig og påvirke hverandre.

  • Det er vanskeligere å komme seg etter hjerteinfarkt hvis du også har depresjon.
  • Er du redd for sprøytestikk er det vanskelig å sette insulin dersom du har diabetes type 1 eller 2.  
  • Har du ADHD, vil det kunne være vanskeligere å opprettholde nye rutiner for å følge opp behandling, medisinering og forebyggende adferd og så videre

Dette samvirket mellom psykisk og fysisk helse er noe av bakgrunnen for at Psykologforeningen tar til orde for å gi klinisk helsepsykologi større plass på somatiske sykehus.

Klinisk helsepsykologi er et fagfelt hvor psykologisk kunnskap og kliniske ferdigheter benyttes for pasienter med somatisk sykdom eller symptomer .

"

Samvirket mellom psykisk og fysisk helse er noe av bakgrunnen for at Psykologforeningen tar til orde for å gi klinisk helsepsykologi større plass på somatiske sykehus.

"

Psykologer kan eksempelvis:

  • Hjelpe til med å avdekke forhold som ikke er diagnostisert tidligere, og som kan ha betydning for behandlings- /sykdomsforløp.
  • Bidra til pasient og pårørendes håndtering av kriser på grunn av sykdom.
  • Støtte foreldres, søsken eller barns mestring av livet med alvorlig sykdom eller død i familien.
  • Samarbeide med og veilede andre yrkesgrupper som møter alvorlig syke.
  • Gjennomføre terapeutiske samtaler om vanskelige tema, for eksempel den sykes forhold til barn eller foreldre, tidligere og nåværende familie, parkonflikter etc.

Se video der psykologspesialist Nina Lang gir en kort innføring i praktisk helsepsykologi

Emneord: helsepsykologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.