Landsmøtet 2022

— Vi må spille kortene våre riktig

Hanne Indregard Lind, visepresident i Norsk psykologforening, med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk. (foto: Psykologforeningen)

Landsmøtet har bestemt at Hanne Indregard Lind tar over visepresidentvervet etter Rune Frøyland.

Etter formidable 37 år som visepresident i Norsk psykologforening, trådte Rune Frøyland av under landsmøtet forrige uke. Salen fulgte valgkomiteens innstilling og vedtok at Hanne Indregard Lind overtar vervet i Norsk psykologforening.

Lind har selv lenge engasjert seg i ulike verv: Etter landsmøtet i 2019 har Lind vært sentralstyremedlem i foreningen, og hun har siden 2017 vært konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst. Før dette var Lind foretakstillitsvalgt på Sunnaas sykehus. I tillegg har hun vært nestleder i LAU fra 2020.

Vi har spurt Lind hva hun vil jobbe for som visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk over de neste tre årene:

— Internt vil jeg jobbe for å bygge organisasjonen og medlemsdemokratiet sterkere, slik at vi får enda mer gjennomarbeidet politikk og kan være en utadvendt forening med gjennomslagskraft, sier hun.

— Det er viktig at vi fortsetter å bygge organisasjonen for gode diskusjoner og strategiske beslutninger for lønn og arbeidsmarked, at vi spiller kortene riktig når det gjelder forhandlingsstrategi, og at vi fortsetter det gode samarbeidet med andre foreninger i Akademikerne.

— Presset på den enkelte er for stort 

— Jeg er opptatt av er den offentlige helsetjenesten og et likeverdig helsetilbud der folk får hjelp når de trenger det, uansett hvem de er, hvor mange penger de har og hvor de bor. Jeg er også opptatt av arbeidsforhold for psykologer, og at et godt mål på pasientsikkerhet, er fornøyde klinikere, forteller Lind.

Som tillitsvalgt har Lind over år vært tungt involvert i mange prosesser. Både regionalt og nasjonalt har Lind arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan, beregninger for kapasitet og bemanning i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, regional inntektsfordelingsmodell, prosjekter for sykehusbygg, med nasjonale kvalitetsindikatorer, samt regionale fagplaner for flere ulike felt.

Hennes engasjement for psykologenes arbeidsforhold er stort:

— I dag er presset på den enkelte for høyt, og vi sliter med standardisering, byråkratisering, for tidlige utskrivelser og moralsk slitasje for behandlere som ønsker å hjelpe, men for ofte blir sittende med ansvaret for en underdimensjonert tjeneste.

Hva motiverer den nye visepresidenten?

— Endring til det bedre for fellesskapet motiverer. Særlig dersom man føler man jobber for å oppnå positiv endring sammen med andre, enten andre enkeltpersoner eller som organisasjon, sier Lind.

Hun fortsetter: 

— Og at man ser resultater av det arbeidet man legger ned og får tilbakemelding fra medlemmer om at de opplever at de blir hørt og kjenner seg igjen i det man jobber for. 

Inn i en usikker tid

Som Rune Frøyland uttrykte ved sin avgang, står norske psykologer og norsk helsevesen overfor flere utfordringer i tiden fremover. Lind er også bevisst disse: 

— Akkurat nå så bekymrer den økonomiske situasjonen og varslede kutt i psykisk helse-tilbudet meg sterkt. Det er en trussel mot arbeidsmarkedene våre, arbeidsbetingelsene våre og mot behandlingstilbudene til befolkningen, sier hun.

— I vanskelige tider burde vi sett en ekstra satsing på psykisk helse-feltet, men det er ikke det vi ser akkurat nå. 

Klar til å ta fatt

Gjennom de neste tre årene er det mye arbeid som skal gjøres. Likevel er det viktig å ta én ting av gangen. Derfor spør vi Lind hva som blir de aller første på agendaen som ny visepresident med ansvar for lønns- og arbeidslivspolitikk:

— De aller første postene på arbeidslista blir å opprette kontakt og dialog med ulike deler av foreningen, så blir det å komme i gang med de nye sektorutvalgene og finne en god form på deres arbeid, sammen med de tillitsvalgte som går inn i dem, forteller hun. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.