Verdifulle innspill og diskusjoner på konferanse

Psykologforeningens topptillitsvalgte i spesialisthelsetjenesten var samlet tre dager til tariffkonferanse på Vettre i Asker i forrige uke.

Foreningens dyktige foretakstillitsvalgte og medlemmer av de lokale forhandlingsdelegasjonene har diskutert og fått opplæring i lønnsforhandlinger, juridiske problemstillinger samt fagpolitiske temaer som er verdifullt i deres virke som tillitsvalgte. Visepresident Rune Frøyland fremhever at fysisk tilstedeværelse skaper et forum for gode diskusjoner, stort læringsutbytte og positiv energi. Deltakerne har bidratt aktivt gjennom åpent å dele erfaringer, kunnskap og refleksjoner med hverandre og foreningen sentralt.

 

Flere sykehus har utfordringer med å rekruttere og beholde psykologer og psykologspesialister, og foreningen ønsker derfor å kartlegge hva vi sammen kan gjøre for å sikre at foretakene er attraktive arbeidsgivere for våre medlemmer. En mer stabil psykologgruppe bidrar til at fagkompetanse bevares og videreutvikles over tid. Gjennom diskusjonene på konferansen fikk Psykologforeningen gode innspill til hva foreningen sentralt og tillitsvalgtapparatet kan gjøre med dette. Visepresidenten trekker blant annet frem at gode rammevilkår for arbeidet og lederstøtte er sentralt, samtidig som tilstrekkelig lønnsnivå er en nødvendig forutsetning.

 

Sykehusøkonomi var et annet viktig tema på konferansen. En av problemstillingene som ble reist er hvordan de tillitsvalgte skal forholde seg til budsjetter nå som den gylne regel er borte. En annen var hvilke fallgruver som gjør at det ofte går så galt når man bygger sykehus og hvordan kan vi bidra til at dette går bedre framover. Deltagerne drøftet også hvordan finansieringsmodellen påvirker fagutøvelsen og rammene for psykologenes arbeid i sykehusene. Visepresident Frøyland fremhever som svært positivt at stadig flere av våre tillitsvalgte involverer seg i de komplekse fagfeltene sykehusbygg og helseøkonomi representerer.

 

Psykologforeningen vil fortsette arbeidet med konferansens mange viktige tema.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.