Tankeutvikler

Ingvild Stjerne Tisløv

For Ingvild Stjernen Tisløv er skrivingen et redskap for å forstå hvorfor mennesker er som de er, gjør som de gjør.

Ingvild er det nyeste tilskuddet til psykologforeningen.no´s korps av potente bloggere . Hun opplever at skriving kan være et godt verktøy for tanken; et rom for å kunne utvikle og sortere egne ideer og resonnementer.

Utvikle tanker

– En bloggtekst skal være noe annet enn en fagartikkel som er forankret i litteraturhenvisninger. Bloggformatet har litt større takhøyde, kan være hakket mer personlig. Alt trenger ikke være ferdigtygd før det blir publisert. Slik kan jeg bruke skrivingen til å utvikle tanker videre. Det er en oppgave jeg ser fram til med spenning, sier hun.

Gå til Ingvilds bloggtekst

 

"

Alt trenger ikke være ferdigtygd før det blir publisert

"

Hun er ingen skårunge som meningsbærer i det offentlige rom. Hun har allerede markert seg meg tydelige ytringer på flere plattformer

  • Som søster og mor i Frihet til ikke å måtte velge , om tidlig fosterundersøkelse.
  • Som psykolog i Bufetat samme sted med innlegget Det som virker , som handler barnefattigdom.
  • Som konsulent i Bufdir om behovet for spesialiserte tjenester i barnevernet
  • Teksten «Diagnose: fattig» fra Klassekampen (02.10.2014), vil bli brukt i en lærebok i programfaget Sosialkunnskap, et valgfag på videregående skole.

Ingvild er engasjert i barnevernet. Hun tror det er mye å tjene på å øke psykologers kompetanse og kjennskap til feltet, og å gjøre barnevernet til en attraktiv arbeidsplass også for psykologer.

– Nettopp derfor er jeg glad for å være en del av Psykologforeningens arbeidsgruppe som skal bidra til å utarbeide nytt valgfritt program i barnevernpsykologi. Det er ett skritt i riktig retning for å sikre en mer helhetlig behandling av mennesker i krise, sier hun.

Tillit og varme

Til daglig jobber hun i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), der hun har ukentlige konsultasjoner, opplæring, kursing og kvalitetssikrer MST-team. MST står for multisystemisk terapi, en familie- basert behandling for ungdom (12–18) med alvorlige atferdsproblemer. MST benytter evidensbaserte metoder som kognitiv atferdsterapi og familieterapi i tillegg til å ha et tydelig systemisk fokus.

 

"

Psykologer kan gå glipp av mye informasjon om dem de skal behandle, hvis de aldri forlater terapirommet

"

MST er et frivillig tilbud forankret i det statlige barnevernet, Bufetat. Målgruppen er ungdom som har utviklet negative samspillsmønstre med hjem, skole etc. Ofte er problemene så store at foreldrene er i ferd med å gi opp. For mange er behandlingsformen et alternativ til institusjon. Terapeuten møter familien hjemme. Familien får hjelp til å gjenopprette tillit og vame, redusere konfliktnivået og unngå negativt samspill.

Åpnet øynene

Ingvild har selv en forhistorie som MST-terapeut og veileder. Det har gjort henne mer oppmerksom på hvor mye informasjon psykologer kan gå glipp av om dem de skal behandle, hvis de aldri forlater terapirommet. Det har også åpnet øynene hennes for at mye av det som må til for at folk skal klare seg selv for egen maskin og ha det bra, ligger utenfor kontrollen til hver enkelt ansatt i hjelpeapparatet.

– Det hjelper lite med ulike former for behandling og veiledning om ikke de viktigste grunnsteinene for å kunne klare seg er på plass; arbeid, økonomi, boforhold etc..  Vi vet at  økonomiske bekymringer drastisk reduserer evnen til å lære nye ferdigheter. Også i Norge finnes det mennesker som lever under forhold der de ikke får dekket grunnleggende behov, dette gjelder ikke minst barn og unge.

– Det handler ikke minst om politikk og fordeling av godene, mener hun.

Bli ikke forbauset om problemstillingen dukker opp i en blogg nær deg.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.