LM16

- Ta tak i teknologien

– Ta tak i teknologien! Klar beskjed fra Torgeir Waterhouse i IKT-Norge under åpningen av Psykologforeningens landsmøte.

Teknologi blir en stadig mer integrert del av mellommenneskelig interaksjon både på det personlige og helseprofesjonelle plan. Det trenger ikke minst psykologer å reflektere over – en yrkesgruppe som er over gjennomsnittet opptatt av relasjoner. Det var utgangspunkt for at Torgeir Waterhouse - direktør for Internett og medier i IKT-næringens egen interesseorganisasjon - IKT-Norge – holdt åpningsforedraget under Psykologforeningens landsmøte 23. november. 

Psykologforeningesn president, Tor Levin Hofgaard, hadde allerede i sin åpningstale presisert at det er første gang teknologiutvikling er et reelt tema under foreningens landsmøte. Det avspeiles både i forslag til endringer av prinsipprogrammets punkt 5 om fagutvikling og søknaden fra Psykologenes forening for digital helse (Digpsyk) om å bli opptatt som faglig interesseforening.

"

Skal vi kunne prege premissene for hva teknologien leverer, må vi ikke nekte å forholde oss til den.

"

Atferdsendring og følelser

Waterhouse viste eksempler på at teknologien kommer stadig nærmere kroppen, ja blir en del av den, og kan fange opp våre følelser og reaksjonsmønstre i sanntid. Han tegnet bildet av en utvikling som allerede gir oss mulighet for å styre medisinbruk gjennom implantater i hjernen, apper for atferdsendring og armbånd som måler følelser.

– Geografisk plassering får mindre og mindre betydning. Tanken om et helsevesen der alle pasientgrupper må finne seg i å vente i endeløse timer på å få snakke med behandler, er passé. Oppkobling kan skje via en videolink i løpet av sekunder. Dette vil påvirke også hvordan psykologer møter sine pasienter.

Til psykologforeningen.no sier Waterhouse at ´overvåkning´ har fått et ufortjent dårlig rykte. At det er noe som ikke nødvendigvis brukes mot deg, men for deg.

– Det er fullt mulig å tenke at overvåkning = kvalitet. Det gir grunnlag for å gjøre data tilgjengelige når pasientene har bruk for dem, for eksempel fordi han/hun er langt unna behandleren idet han trenger hjelp. 

Torgeir Waterhouse på Psykologforeningens landsmøte

Torgeir Waterhouse på Psykologforeningens landsmøte

Hånd på rattet

Han presiserte at utviklingen ikke er uten etiske dilemmaer:

–  Men må vi ta den innover oss hvis vi skal være med på å påvirke den, ellers skjer utviklingen uten at vi ha en hånd på rattet, sa IKT-Norge-direktøren med en klar appell til lansmøtedelegatene. 

Skal vi kunne prege premissene for hva teknologien leverer, må vi ikke nekte å forholde oss til den, sa han. 

Norge er langt framme både når det gjelder kompetanse og teknologitilgang. Teknologien overskrider langt på vei skillelinjer mellom klasser, aldersgrupper og utdanningsgrupper. Både utdanningssektoren og helsesektoren blir stadig mer teknologifisert.

– Dette vil prege alle side ved livet, både i privatlivet og på jobb. Vi slipper ikke unna hvis vi vil ha innflytelse, sa han

Emneord: teknologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.