Politikk

Støtter den foreslåtte rusreformen

Mann i hettegenser som sitter på gulv

Foto: Shutterstock

Psykologforeningen mener det er riktig, og på tide, å gå bort fra reaksjonsformer som vi vet ikke har effekt.

I desember 2019 kom regjeringens rusreformutvalg med  sin utredning  til hvordan bruk og besittelse av illegale rusmidler, innenfor definerte grenseverdier, kan avkriminaliseres.  

Fristen for å gi innspill til reformen er 15. mai.  I høringsuttalelsen gir Psykologforeningen støtte til reformforslaget.

Liberal reform

Vi støtter også at avkriminalisering av bruk og besittelse av vil gjelde for alle grupper, ikke bare rusmiddelavhengige. Foreningen oppfatter det som forslag til en liberal reform, selv om politiet fortsatt vil være førstelinje for avdekking av besittelse og bruk.

Fravær av sanksjoner ved uteblitt pålagt rådgivning er den delen av reformforslaget som har vært særlig kontroversiell. Psykologforeningen støtter også reformutvalgets forslag på dette punktet, også for brukere som ikke nødvendigvis har en rusmiddellidelse. 

"

straff og sanksjonering er kontraproduktivt og fører til stigma og utenforskap

"

Forskningen viser at straff og sanksjonering er kontraproduktivt og fører til stigma og utenforskap, særlig for unge. Sjansen for problematisk bruk eller avhengighet øker og den ønskede avskrekkende effekten uteblir. Det legger også et dårlig grunnlag for rehabilitering og bedring.

Nye behov vil kreve tilpasning av tjenestene

De nye kommunale rådgivningsenhetene for narkotikasaker vil, etter reformforslaget, støtte seg på kommunepsykologene som psykologfaglig kompetanse. Dette er nye arbeidsoppgaver, og vil ha konsekvenser for organisering, ressursbruk og prioritering. Reformforslaget sier at hverken psykologfaglig eller medisinskfaglig kompetanse må være i første rekke, men tilgjengelig i et tverrfaglig miljø rundt enhetene. Vi ser et behov for tydeliggjøring av hvilken rolle disse kompetansegruppene skal ha og når spesialistkompetanse er nødvendig.

"

Hvis reformen virker etter intensjonen vil flere med hjelpebehov avdekkes

"

Hvis reformen virker etter intensjonen vil flere med hjelpebehov avdekkes. Dette vil kunne føre til økt tilflyt av pasienter med rus- og avhengighetslidelser til spesialisthelsetjenesten. En ny tilnærming til rusmiddelbrukere kan også vise seg å avdekke nye brukergrupper som kan ha et hjelpebehov som ikke passer inn i tjenestene vi har i dag. Det må kartlegges hva som blir konsekvensene for eksisterende tjenester og hvilke tilpasninger som må gjøres.

Kriminalisering har negative effekter på både individuell helse og folkehelse. Det at ellers fungerende mennesker har blitt avskåret fra karrierevalg, tjenester og muligheter til livsutfoldelse, på grunn av relativt bagatellmessige forbrytelser, er galt. Rusreformen vil kunne legge til rette for at dette ikke skjer i fremtiden. Reformen kan imidlertid ikke innføres uten tilførsel av nødvendige ressurser. Psykologforeningen mener det må identifiseres budsjettområder fra justissektoren hvor besparelser kan overføres til de nye tjenestene i helsesektoren.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.