Sier ja til juridisk bindende forhåndserklæringer

Psykologforeningen vil arbeide for å lovfeste prinsippet om juridisk bindende forhåndserklæringer.

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

Psykologforeningens sentralstyre vedtok 6. desember enstemmig å jobbe for å gjøre juridisk bindende forhåndserklæringer (JBF) til en del av lovverket i psykisk helsevern.  «Implementeringen må skje på en forsvarlig og god måte», heter det i vedtaket.

JBF skal sikre pasientens en lovfestet rett til å reservere seg mot visse typer behandling. Det kan dreie seg om ulike behandlingsformer, for eksempel reservasjon mot tvangsmedisinering med antipsykotika.

Erklæringene er ment som en tydelig beskjed om hvilken type behandling pasienten ikke ønsker i en fase av behandlingen da vedkommende ikke lenger er samtykkekompetent og under tvungent psykisk helsevern.

Grunntanken er at erklæringen utarbeides og journalføres når pasienten mottar frivillig hjelp, og at den er juridisk bindende også i perioder han/hun er underlagt tvungent psykisk helsevern.  

"

Ikke minst mennesker som er blitt tvangsmedisinert kan ha opplevd behandlingen så krenkende at de unnlater å ta imot nødvendig behandling

"

Pasientautonomi

Tungtveiende menneskerettslige hensyn og respekt for den enkeltes autonomi, ligger bak vedtaket, opplyser Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard.

Han sier det er et overordnet prinsipp at helsehjelp skal gis frivillig, og minner om at det er tverrpolitisk enighet om å redusere tvang i psykisk helsevern.

– Målet om «pasientens helsetjeneste» tilsier at den enkelte pasients ønsker og erfaringer i økende grad får innflytelse på behandlingen, sier han.  

Hofgaard tror JBF vil være et viktig tillitsskapende virkemiddel som gjør at mennesker som i dag vegrer seg mot å oppsøke hjelp av frykt for å bli utsatt for tvang, likevel velger å delta i behandlingstilbud. 

– Ikke minst mennesker som er blitt tvangsmedisinert kan ha opplevd behandlingen så krenkende at de unnlater å ta imot nødvendig behandling, sier han.

"

Tilstrekkelig med ressurser og tid og god fagkompetanse er en nødvendig forutsetning for at innføringen av JBF skal bli vellykket

"

Gode rammevilkår

Psykologforeningens sentralstyre understreker at tilbudet til mennesker med alvorlig psykiske lidelser per i dag ikke er godt nok.

–  Tilstrekkelig med ressurser og tid og god fagkompetanse er en nødvendig forutsetning for at innføringen av JBF skal bli vellykket. I dag ser vi imidlertid eksempler på reelle kutt i psykisk helsevern flere steder i landet, påpeker Hofgaard.

– For at JBF skal bli den suksessen vi håper på og vil jobbe for, må det demonstreres en reell politisk vilje til å satse på psykisk helsevern. God og forsvarlig behandling er avhengige av et rammeverk som gjør det mulig å utøve godt fag, sier han.

Emneord: tvang

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.