Seminar: Henvisningspraksis i psykisk helsevern

Psykologforeningen, Norsk psykiatrisk forening og Legeforeningen ønsker velkommen til seminar om henvisningspraksis 23. mars.

Praktisk informasjon og påmelding

Den 23.03.23 vil det avholdes seminar på kl. 9-12 på Legenes hus på Christiania Torv i møterommet Hippokrates. Seminaret vil også streames på legeforeningen.no og på Legeforeningens Facebookside.

Tittelen på seminaret er «Henvisningspraksis i psykisk helsevern – bør vi tenke nytt?»

Etter seminaret serveres lunsj i kantinen på Legenes hus for dem som er fysisk til stede.

Påmelding, både til fysisk deltakelse og til digital deltakelse på Zoom med muligheter for å stille spørsmål skjer her:

Henvisningspraksis i psykisk helsevern – bør vi tenke nytt?  

Program for seminaret

Klokken 09.00-10.00

Fra forskningen. Er prioritering av henvisninger til å stole på?

Hva vet vi om kvaliteten på vurdering av henvisninger i psykisk helsevern, når det skjer uten å møte pasienten og i møte med pasienten? Kan dagens praksis fortsatt forsvares?

Sesjonen ledes av Miriam Sandvik, spesialrådgiver i fagavdelingen i Legeforeningen.

Innledere:
  • Per Arne Holman, helseøkonom, Lovisenberg diakonale sykehus.
  • Marit Nymoen, psykolog og PhD-stipendiat, Helse Fonna.

Klokken 10.00-11.00

Eksempler fra praksis. Hvor skal vi ta ressursene fra dersom alle skal vurderes i en konsultasjon?

Det er fortsatt stor variasjon i avslagsrater ved BUP og DPS, men noen har endret praksis. Hvordan har det gått? Dersom 1 av 4 (5%-50%) som i dag avvises skal vurderes i en konsultasjon; hvem skal «betale» for det? Kommer vi til å bruke mer ressurser på dem vi antar ikke har behov, på bekostning av dem som har behov?

Sesjonen ledes av Kim Edgar Karlsen, fagsjef Norsk psykologforening.

Innledere:
  • Espen Aasegg Wasshaug, psykologspesialist ved BUP Øvre Romerike, AHUS.
  • Mette Camilla Moen, avdelingssjef DPS Vestfold.
  • Yngvild Arnesen, avdelingssjef/psykologspesialist ved BUP Tromsø.

Klokken 11.00-12.00

Dersom alle tas inn, vil det øke etterspørselen slik at systemet bryter sammen?

Bør erfaringene fra studier og praksis få konsekvenser for politikk; oppdragsdokumenter, prioriteringsretningslinjer eller pasientrettigheter i psykisk helsevern? Eller kan vi regne med at fagfeltet samler seg om en ny «beste praksis»?

Sesjonen ledes av Lars Lien, leder Norsk psykiatrisk forening.

Innledere:
  • Fra Norsk forening for allmennmedisin:

Vil fastlegen slutte å praktisere portvokterrollen dersom alle henviste tas inn for vurdering?

  • Anders Malkomsen, LIS i psykiatri, Nydalen DPS og PhD-stipendiat, Seksjon for behandlingsforskning ved OUS:

Psykiatriens forventningskrise; hvem bør få starte og når bør man avslutte behandling?

  • Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Psykologforeningen:

Hvor omfattende må en vurdering av behov og sykdom egentlig være?

Vel møtt til seminar!

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.