Rekruttering på rett vei

Jannicke Berg Leknes

– Det går rett vei med oppbygging av psykologkompetansen i kommunene.

Beskjeden var klar da seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Jannicke Berg Leknes, avla statusrapport om rekruttering av kommunepsykologer under Psykologforeningens lederkonferanse.

Berg-Leknes presentert tallmateriale basert på rapportering fra kommuner som mottar tilskudd til psykologrekruttering,  og det er liten tvil om at utviklingen går i riktig retning: Det har vært en markant økning i rekrutteringen fra 130 psykologer i 95 kommuner/bydeler i 2013 til 440 psykologer i 285 kommuner/bydeler i inneværende år, fortalte Berg Leknes.

Og kommunene er fornøyde: 88 prosent oppgir at de i stor grad/svært stor grad oppnår formålet med rekrutteringstilskuddet: «Å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse, rus og vold- og traumefeltet.»

Helsedirektoratets statistikker viser at psykologene benyttes på et bredt felt:

  • 45 prosent driver lavterskel utrednings- og behandlingstilbud
  • 20 prosent driver veiledning/fagstøtte til personell og systemer i kommunen
  • 17 prosent driver systemrettet og samfunnsrettet arbeid
  • 18 prosent driver helsefremmende og forebyggende arbeid

Berg Leknes fremhevet også noen åpenbare utfordringer:

– 40 prosent av kommunene med psykologkompetanse jobber ikke med eldre. Det er en stor utfordring når vi vet hvilke befolkningsendringer som ligger foran oss, sa hun.

Berg Leknes var også opptatt av hva som skal til for at mindre kommuner skal nå opp i konkurransen om kommunepsykologene, med en klar invitasjon til samarbeid med Psykologforeningen.

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.