Psykologpresidenten valgt inn i EFPA-styret

EFPA-president Robert Roe, An-Magritt Aanonsen og Tor Levin Hofgaard.

EFPA-president Robert Roe, An-Magritt Aanonsen og Tor Levin Hofgaard

Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard ble søndag 10. juli valgt inn i styret til Den europeiske psykolog-
føderasjonen (EFPA). Valget ble foretatt i forbindelse med Den europeiske psykologikongressen (ECP 2011) i Istanbul.

EFPA har i år 30 års jubileum, og har som sin viktigste bedrift etablert den felles europeiske utdanningsstandarden for psykologer, EuroPsy. Men EFPA er ikke blitt oppfattet som en aktiv samfunnsaktør i disse årene. EU har bare i marginal grad lånt øre til organisasjonen. Dette slo organisasjonens president Robert Roe fast under generalforsamlingen.

- EFPA har hovedsaklig vært mer opptatt av hva psykologer bør få tilgang til og mulighet til, enn av hva psykologer kan tilby Europa. Nå er dette endret. EFPA skal nå jobbe med å synliggjøre psykologers kompetanse på alle områder i samfunnet. Bare slik kan vi oppnå å bli lyttet til av EU og andre beslutningstakere. Ved å vise samfunnsengasjement, og ved å ta ansvar for mer enn psykologenes egeninteresser blir vi tatt på alvor. Med denne hovedstrategien i fokus var det en glede å takke ja til dette vervet sier Hofgaard.

- Vedtaket om den nye hovedstrategien skal endelig fattes i desember i år, og først i 2013 skal de de viktigste organisatoriske endringene skje. Men det er full enighet om hovedretningen fremover. Organisasjonen må omformes til sin nye rolle. Dette blir det spennende å jobbe med de neste fire årene, sier Hofgaard, som legger til at EFPAs nye strategi ligner den Psykologforeningen i Norge jobber etter. Dette er grunnen til at jeg mener jeg har mye å bidra med i styret, sier Hofgaard.

Av særlig interesse for Norsk psykologforening er det også at EFPA har vedtatt å opprette en ny arbeidsgruppe (Task Force) som skal arbeide for samfunnspsykologi (community psychology), og psykologer i førstelinjen i helsetjenesten.

- At EFPA nå også retter fokus mot det som er vårt hovedsatsingsområde er gledelig. Vi ser frem til å få mer kunnskap om feltet fra hele Europa, og tror det vil gi nyttige inspirasjon til vår egen satsing. EFPAs president Robert Roe slo fast på åpningen av kongressen at vi ikke kan basere oss på å hjelpe alle med psykiske plager individuelt. Det vil vi aldri oppnå kapasitet til, og dessuten er det neppe det alle trenger. Dette blir et viktig arbeid i tiden som kommer, sier Hofgaard.

Styret i EFPA består av syv medlemmer, valgt blant de 35 medlemslandene. Pykologforeningens tidligere president, An-Magritt Aanonsen, har vært EFPA visepresident og økonomiansvarlige i åtte år. Hun ble takket av for sin innsats i Istanbul.

Emneord: EFPA

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.