Påmeldingsfrist: 1. september

Psykologikongressen 2022: Alt om arbeidslivet

– Det er helt sentralt at psykologer er oppdaterte på kunnskap om arbeid og psykisk helse for å gi god hjelp til klientene sine, sier Arnhild Lauveng, visepresident i Psykologforeningen. Påmeldingsfrist til konferansen: 1. september!

Temaet i Oslo 8.– 9. september er arbeidsliv i bred forstand. Å komme inn i arbeidslivet og å ha det bra på jobben. Å legge til rette for arbeid for mennesker med alt fra lettere psykiske lidelser til varig nedsatt funksjonsevne. Hvordan pasienter kan kombinere jobb og behandling, og hvordan også psykologer må passe på helsen i egen arbeidshverdag.

– Arbeid og mangel på arbeid er jo svært sentralt for psykisk helse, sier Arnhild Lauveng, visepresident i Psykologforeningen.

– Vi vet at det å stå utenfor arbeidslivet er belastende for den psykiske helsen, samtidig som psykisk sykdom er en av de viktigste årsakene til uføretrygd, særlig for unge. Det er derfor helt sentralt at psykologer er oppdaterte på kunnskap om arbeid og psykisk helse for å gi god hjelp til klientene sine, sier Lauveng.

Arbeid og utdanning er Psykologforeningens satsingsområde siden 2019. Det er en av grunnene til at årets kongress handler om arbeid.

Meld deg på kongressen

– Arbeid og mangel på arbeid er jo svært sentralt for psykisk helse, sier Arnhild Lauveng, visepresident i Psykologforeningen. (Foto: Psykologforeningen)

Arbeidslivet satt på prøve

Hvordan kan psykologer hjelpe folk med å komme inn i arbeidslivet eller unngå å falle ut av det? Når kan det å jobbe være skadelig? Hvordan samarbeide med instanser som Nav til pasientens beste?

– Vi har dyktige fagfolk i Norge på disse temaene, og kongressen vil gi mange gode eksempler på hvordan psykologer kan jobbe med arbeidslivet, sier Bernadette Christensen, leder av kongresskomiteen som har satt sammen programmet.

– Arbeid er et veldig viktig tema for psykologer, kanskje spesielt nå etter en pandemi hvor arbeidslivet virkelig har blitt satt på prøve. Det er andre måter å jobbe på, og mange har fått kjenne på det å ikke kunne gå på jobb, sier Christensen.

Vil utfordre psykologer

Hun håper kongressen kan utfordre psykologene til å ta inn arbeidslivet i terapien i større grad.

– Mange psykologer tenker nok på arbeid som noe annet enn del av en terapeutisk prosess, sier Bernadette Christensen, leder av kongresskomiteen som har satt sammen programmet. (Foto: privat)

– Arbeid kan ha mye å si for personlig utvikling, men mange tenker nok på det som noe annet enn del av en terapeutisk prosess. De henviser klienter til Nav eller andre steder der de kan få hjelp med arbeid, men følger det ikke opp i terapien, sier Christensen.

Psykologforeningens spørreundersøkelse blant medlemmer i spesialisthelsetjenesten bekrefter inntrykket. Nesten sju av ti psykologer mener de ofte ikke hjelper pasientene direkte med å delta i arbeid og utdanning om pasientene har behov for det.

Unngå å bli utbrent

Hva med psykologenes eget arbeidsliv? Hvordan kan jobben bidra til personlig utvikling og vekst ikke bare for pasientene, men også for terapeuten?

Psykologer jobber ofte med mennesker i krise.

– Det er viktig med forebyggende arbeid for å hindre utbrenthet og sekundær traumatisering hos behandlere. Dette arbeidet må være på agendaen og legges inn i organiseringen av arbeidsplassen, sier Christensen.

– Vi er ofte veldig opptatt av å hjelpe andre, og det skal vi være, men vi kan ikke hjelpe andre hvis vi ikke også tar vare på oss selv, sier Lauveng.

– Jeg håper deltagerne på kongressen får en økt bevissthet om egen rolle og blir bedre i stand til å ta vare på seg selv i den krevende hverdagen vi vet mange står i over tid.

Smakebiter fra programmet:

Foredrag

  • Torkil Berge, Diakonhjemmet: Jobbrettet psykologisk behandling ved vanlige psykiske lidelser
  • Merete Glenne Øie, UiO: Hva er sammenhengen mellom kognitive vansker og arbeidsfunksjon hos mennesker med psykiske helseproblemer?
  • Maria Leer-Salvesen, NAV: Psykologer og NAV: Fra hver sin tue, til sunn symbiose
  • Usman Chaudhry, Rask psykisk helsehjelp Stovner: Rask psykisk helsehjelp. Et samfunnsnyttig tiltak som hindrer langtidssykemelding
  • Gry Stålsett, Modum Bad: Psykologrollen – risiko for utbrenthet og betydning for egen eksistensielle helse

Symposier

  • Integrert behandling og arbeidsrehabilitering
  • Fra skole til arbeid – hvordan kan NAV og helse sammen motvirke utenforskap?
  • Vanskelige samtaler på jobben
  • Arbeidslivets muligheter for personer med uføretrygd og nedsatt funksjonsevne
  • Ettervirkninger etter opplevelser med mobbing og trakassering i arbeidslivet

Se hele programmet for Psykologikongressen 2022  (PDF)

Meld deg på kongressen

Emneord: arbeid

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.