Psykologikongressen:

Pris til psykologisk førstehjelper

Solfrid Raknes lette forgjeves etter selvhjelpslitteratur om psykisk helse for barn og ungdom. Dermed så hun seg nødt til å lage den selv. 29. august fikk hun overrakt Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap.

«Psykologisk førstehjelp» er den utvetydige tittelen på boka som Raknes selv beskriver som en verktøykasse som kan hjelpe barn og ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoner. Og responsen har mildt sagt vært overveldende siden verket – det første i sitt slag her til lands – ble lansert i 2010. Såpass autoritativt fremstår det, at Helsedirektoratet har bevilget 1,8 millioner kroner til spredning og evaluering. Raknes har selv holdt mer enn 100 endagsforelesninger om verktøykassen siden den kom i handelen. 

Utvekslingselever

Ideen unnfanget hun da hun ble involvert for å inspirere skoleungdom som skulle på utvekslingsopphold til utlandet. Skolen som engasjerte henne, hadde erfart at flere kom for tidlig hjem igjen fordi de ikke taklet de «psykiske krisene» som er vanlig underveis. Raknes ble hyret inn før skoleelevene dro avgårde for å gi dem nødvendige redskap til å klare seg. Og det var ikke bortkastet tid.

– Elevresponsen var god. Ingen kom hjem krisepreget akkurat det året. Det inspirerte meg såpass at jeg fikk lyst til å gjøre stoffet mer allment tilgjengelige, forteller prisvinneren til psykologforeningen.no.

Hun hadde registrert at det finnes selvhjelpslitteratur i bøtter og spann for voksne, og stusset over hvorfor det ikke fantes materiale som kunne møte behovene i et yngre marked.

– Jeg tror det kan ha med penger å gjøre. Fagutvikling og forskning er dyrt og tidkrevende. Selvhjelpsmateriell har blitt utviklet og vist seg effektivt og blir mye brukt for voksenfeltet. Internasjonalt fins det få effektstudier av selvhjelpsmateriell og veiledet selvhjelp beregnet på barn og ungdom. Men mye tyder på at det er nyttig også for denne målgruppen, sier hun.

Tannpuss

Raknes legger vekt på at barn, ungdom og foreldre med litt trening i tanke- og følelsesbevissthet kan bli mer støttende og omsorgsfulle i de samtalene de har med seg selv og hverandre.

– Forebygging av psykiske helsevansker er på mange måter som tannpuss: Hovedjobben gjør man selv, i seg selv, daglig. Hvordan vi er som foreldre, har stor betydning for hvor trygge barna våre blir. Foreldre kan hjelpe barna sine til å bli mindre sårbare og mer robuste følelsesmessig, noe som gjør dem bedre rustet til å takle motgang og vanskelige situasjoner på en god måte.

Raknes mener at barn som øver seg på å snakke positivt og oppmuntrende til seg selv, kan bli mer trygge og mindre nærtagende for andre barns bemerkninger. Trygge barn søker også lettere hjelp hos voksne dersom de trenger det.

Hun mener det ofte er lite som skal til for at folk skal kunne hjelpe seg selv fremfor å søke profesjonell bistand. Gjennom en App som er utviklet for lesebrett, er nå «Psykologisk førstehjelp» gjort ytterligere tilgjengelig.

– Selvhjelp er veldig forenlig med et folkehelseperspektiv. Hvis vi som fagfolk kan bli flinkere til å dele av kunnskapen vår, kan vi utnytte fagressursene våre mer effektivt, sier hun.

Hun mener psykologer i mange tilfeller tenker litt smalt:

– Vi må tenke bredere enn terapi under fire øyne om vi skal kunne tilby effektiv hjelp, sier hun og minner om at cirka 20 prosent av norsk ungdom opplever psykisk uhelse.

Førskolebarn

«Psykologisk førstehjelp» er utviklet i tråd med hovedprinsippene i kognitiv terapi, og i samarbeid med en bred og faglig sterk referansegruppe.

Det er tilpasset to ulike målgrupper; barn mellom 8 - 12 år og ungdom mellom 12 - 18 år. I skrinet finner brukeren en bok med korte tekster og fargerike illustrasjoner, en rød og en grønn figur og et hefte med "hjelpehender". Skrinene kan enten brukes alene eller sammen med jevnaldrende eller voksne. Ved hjelp av innholdet i de to skrinene skal brukeren kunne forebygge psykiske helseproblemer, men kan også være til hjelp for å redusere eller bli kvitt problemer en allerede har.

Juryen legger vekt på at «Psykologisk førstehjelp» er et samfunnsnyttig produkt: «Det kan være til hjelp for barn med problemer, og det kan forebygge at vanlige vansker blir til store problemer og dermed få stor samfunnsøkonomisk betydning», heter det i juryens begrunnelse for å gi Solfrid Raknes årets pris.

Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap deles årlig ut av Norsk Psykologforening. Årets pris er på 25 000 kroner som ledsages av et diplom. Tidligere prisvinnere er Sissel Gran, Torkil Berge, Arnhild Lauveng, Frode Thuen, Arnstein Mykletun, Willy Tore Mørch og Bjarne Hansen.

Les mer om prisen.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.