– På tide med en psykolog i Europarådets torturkomité

Fotografi av psykolog Nora Sveaass

– Jobben krever gode samtaler med folk i til dels svært vanskelig situasjoner, enten det er pasienter, flykninger eller innsatte i fengsler. Dette kan psykologer, sier Nora Sveaass. (Foto: Foreign and Commonwealth Office)

Psykologer kan bidra mye i arbeidet med å forebygge tortur, mener Nora Sveaass i Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg.

Norge skal nominere et nytt medlem til Europarådets torturkomité (CPT).

Fagfolk med kompetanse om menneskerettigheter og yrkeserfaring innenfor områdene i Europarådets torturkonvensjon kan nå melde sin interesse. Fristen er 1. desember.

Komiteen jobber med forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Den består av ett medlem fra hvert av Europarådets 47 medlemsland.

Medlemmene reiser rundt i Europa og besøker folk som har blitt fratatt friheten sin, i blant annet fengsler, utlendingsinternater, ungdomsinstitusjoner og psykiatriske sykehus.

– Mye av arbeidet består av å snakke med mennesker, sier Nora Sveaass, professor emeritus i psykologi ved Universitetet i Oslo og medlem av menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen.

Snakker med mennesker i krise

Sveaass gjør selv lignende arbeid for FNs underkomité for forebygging av tortur, som samarbeider med CPT.

Hun synes det er en fordel å være psykolog i slike oppdrag.

– Jobben krever gode samtaler med folk i til dels svært vanskelig situasjoner, enten det er pasienter, flykninger eller innsatte i fengsler. Dette kan psykologer, sier hun.

Samtidig må komiteen kommunisere med myndighetene for å få til endringer der det er kritikkverdige forhold. Den kommer med anbefalinger som landene skal følge opp.

– Psykologer er vant til å snakke med ulike deler av systemet – fra offentlige kontorer til pasienter, sier Sveaass.

I tillegg mener hun psykologer har gode forutsetninger for å observere forholdene og forstå sammenhenger som kan være problematiske for dem som er frihetsberøvet.

– Hva synes du selv er mest meningsfylt med arbeidet?

– Å kunne bidra til kanskje å gjøre en forskjell.

Helsefaglig kompetanse

Komiteen består av mennesker med ulike fagbakgrunner, fra jurister til leger.

Nåværende norsk medlem av torturkomiteen er medisinprofessor Georg Høyer, som avslutter sin tredje og siste periode i desember 2021.

Også tidligere har det vært nordmenn med helsefaglig kompetanse i torturkomiteen.

– Nå er det på tide å få inn en psykolog, mener Sveaass.

Hun tror psykologer med både klinisk bakgrunn, samfunnskunnskap eller forskningserfaring kan egne seg.

Velges for fire år

Komitémedlemmene jobber rundt 40 dager i året. De får kompensert for deltakelsen etter faste satser. CPT-medlemmer velges for en periode på fire år, med mulighet for gjenvalg inntil to ganger.

Fristen for å fremme sitt kandidatur er 1. desember 2020. Aktuelle kandidater må selv sende inn et motivasjonsbrev.

Det er en delegasjon fra Stortinget som nominerer de norske kandidatene. Les mer om hvordan du melder din interesse hos Stortinget .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.