Ønsker mer penger til forskning på psykisk helse etter korona

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Psykologforeningen tok opp finansiering av forskning på psykisk helse i møte med Forskningsrådet.

8. april møtte Psykologforeningen ledere og fagrådgivere for Helse, Utdanning og kompetanse, og Velferd, kultur og samfunn i Norges forskningsråd.

Psykologforeningen mener Forskningsrådet bør øke andelen midler fra helseforskningsporteføljen til forskning på psykisk helse noe, særlig relatert til koronapandemien. Derfor foreslo vi også i innspill via Akademikerne til kommende porteføljerevisjoner at Forskningsrådet øker støtten til tolv prosent av helseforskningsporteføljen.

Finansieringen av forskning på psykisk helse bør dreies mot der det er størst kunnskapsmangler og mot forskning som kommer raskt til nytte i klinikk og folkehelsearbeid. Dette er i tråd med funn i rapporten Kartlegging av forskning på psykisk helse i Norge  fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning i 2019.

Psykologforeningen tok også opp flere temaer i møtet:

  • Forskningsrådet har en viktig rolle i forskningsfinansiering på tvers av samfunnssektorer.
  • Studier som evaluerer tjenesteutvikling mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner, vil bli viktige i tiden fremover.
  • Det er behov for forskningsmidler til utvikling, normering og validering av psykologiske tester og kartleggingsverktøy for en norsk kontekst. I dag er testfeltet uoversiktlig med uklare ansvarsforhold, melder Tidsskrift for Norsk psykologforening .

Forskningsrådet presenterte også en tidlig utgave av sitt spennende arbeid med en mer finkornet kartlegging av midler til forskning på psykisk helse for å kunne styre finansieringen dit pengene gjør mest samfunnsnytte.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.