Høring

Ny nasjonal veileder for vanedannende legemidler

Kvinne som spiser piller

Foto: Shutterstock

Psykologforeningen oppfordrer til mer fokus på ikke-medikamentelle tiltak for pasienter som bruker vanedannende legemidler. 

Helsedirektoratet har sendt på høring et forslag til ny nasjonal veileder for behandling av pasienter som bruker vanedannende legemidler. Psykologforeningen skriver i sin høringsuttalelse at det er positivt at det nå kommer en samlet nasjonal veileder og særlig at det oppfordres til mer tverrfaglig behandling. 

Les utkastet til veilederen her  

Psykologforeningen mener imidlertid at den nye veilederen er uklar og lite konkret i beskrivelsen av ikke-medikamentelle tiltak og hvordan disse kan brukes i behandlingen. Det pekes på at ikke-medikamentell lindring av somatiske og psykiske plager er et stort område som bør omtales mer detaljert. Hvis ikke blir veilederen kun en rettleder for legers forskrivning og lite tverrfaglig i sitt innhold. 

Ikke-medikamentelle tiltak bør være en del av behandlingen 

Psykologforeningen anbefaler at ikke-medikamentelle tiltak alltid brukes i tillegg til medikamentell behandling. I en del tilfeller kan det også brukes i stedet for legemidler. I høringsuttalelsen vises det til at virksomme ikke-medikamentelle tiltak er dokumentert både ved ulike former for smerter, angsttilstander og de fleste søvnvansker. Slike tiltak kan også brukes ved langvarig smerte, men dette krever også mer omfattende tiltak som tilegning av mestringsferdigheter, kognitiv-atferdsterapi, motivering til aktivitet og endring av livsstilsfaktorer. 

God bruk av ikke-medikamentelle tiltak i forbindelse med avslutning og nedtrapping av legemidler vil kunne bidra til høyere «suksessrate». I mange tilfeller kan det også sees på som en overgang til videre behandling, men med metoder som ikke inkluderer vanedannende medikamenter. God bruk av ikke-medikamentelle metoder kan bidra til lavere dosering og til å avhjelpe ubehag på veien til seponering.  

Ulike faggrupper må inkluderes

Psykologforeningen foreslår også at det bør være mer fokus på det å avdekke vikarierende bruk av smertestillende medikamenter for å dempe symptomer på angst og depresjon og finne en mer passende behandling for disse, medikamentelt eller ikke-medikamentelt. 

En reell tverrfaglighet må også inkludere god bruk av ulike faggrupper. Både leger, fysioterapeuter, sykepleiere og psykologer bør ha ikke-medikamentelle verktøy og alternativer tilgjengelig. 

Les hele høringsuttalelsen her

Emneord: Høring

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.