Nå starter kampen for å beholde psykologer i sykehusene

– Vi har store problemer med å beholde og rekruttere psykologer og særlig psykologspesialister i sykehusene, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse og visepresident for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk i Psykologforeningen. (Foto: Thomas Eckhoff/Akademikerne)

Årets lønnsforhandlinger er i gang mellom Akademikerne helse og Spekter. – Vi må sørge for en lønnsvekst som gjør at psykologer vil jobbe i det offentlige, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.

– Vi har store problemer med å beholde og rekruttere psykologer og særlig psykologspesialister i sykehusene, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse.

Å bremse flukten fra det offentlige helsevesenet er et av de viktigste målene til Psykologforeningen i dette hovedoppgjøret for sykehusene.

– Vi må sørge for en lønnsvekst som gjør at psykologer vil jobbe i det offentlige, sier Frøyland, som også er visepresident for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk i Psykologforeningen.

Andre forhold på arbeidsplassen må foreningen jobbe med utenfor lønnsforhandlingene. Mange medlemmer opplever for eksempel at de ikke får gitt pasientene god nok behandling .

– Press i den daglige arbeidssituasjonen og det å ikke få gjort faget sitt godt nok kan vi ikke gjøre noe med i selve forhandlingsrundene. Det må vi jobbe med i andre sammenhenger, for eksempel gjennom regjeringens tillitsreform, sier Frøyland.

Lokale forhandlinger i mai

Akademikerne forventer at årets oppgjør sikrer medlemmene reallønnsvekst . Teknisk beregningsutvalg anslår at prisveksten blir 3,3 prosent i år. Samtidig ble resultatet for industrien 3,7 prosent.

– Sykehusene må bruke pengene som er nødvendige for å beholde særlig spesialistene. Jeg ser ikke bort fra at det kan gå ut over rammen for frontfaget, sier Frøyland.

Resultatet i frontfaget må ikke bli et tak for forhandlingene i helsesektoren, mener Akademikerne.

Arbeidsgiver prøver noen steder å møte tillitsvalgte med en fast ramme på 3,7 prosent, forklarer Frøyland.

– Det er en risiko for at frontfaget blir et slags direktiv. Akademikerne krever reelle forhandlinger, sier han.

Det er de lokale tillitsvalgte i Psykologforeningen som velger ambisjonsnivået i forhandlingene.

Foreningen forhandler all lønn lokalt i egne forhandlinger og slipper dermed å dele lønnsveksten med andre grupper.

– Vi kan bestemme lokalt hvordan vi vil fordele pengene blant psykologer og psykologspesialister, sier Frøyland.

Dette skjer framover

Akademikerne og Spekter ble enige i de innledende forhandlingene .

De sentrale forhandlingene som startet 5. april, har lite å si for psykologene på sykehusene. Målet der er å legge til rette for gode lokale lønnsforhandlinger fra 11. mai.

Akademikerne forhandlet også om rett til hjemmekontor og for at tillitsvalgtarbeid skal bli anerkjent gjennom lønn, men fikk ikke gjennomslag for dette. De fikk derimot tydeliggjort at ansatte som blir skadet på hjemmekontor, får dekket skaden av en fritidsulykkeforsikring fra helseforetakene om den ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen.

I begynnelsen av mai skal Akademikerne sentralt forhandle om blant annet pensjonsbestemmelser og sykelønnsordninger også for psykologer.

– Vi håper å få til at medlemmene kan jobbe etter fylte 67 år uten avkorting i pensjon, sier Frøyland.

Les mer om lønnsoppgjøret hos Akademikerne

Forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter og forhandlingsleder Anne-Karin Rime i Akademikerne helse under de innledende forhandlingene 5. april. (Foto: Akademikerne)

Emneord: lønn

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.