Lønnsoppgjøret 2022

Minstelønn for psykologspesialister i flere helseforetak

– En takk til de tillitsvalgte som gjør forhandlingsjobben for våre medlemmer, sier Rune Frøyland, visepresident for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk i Psykologforeningen. (Foto: Akademikerne)

Partene er enige i lønnsoppgjøret for sykehusene.

Torsdag kom lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter i havn. Det økonomiske resultatet er på linje med resten av offentlig sektor. 

Psykologforeningen forhandlet lønn lokalt i egne forhandlinger før Akademikerne avsluttet årets forhandlinger med Spekter 23. juni.

De lokale tillitsvalgte har oppnådd mange gode resultater for medlemmene.

I år har Psykologforeningen fått på plass minstelønn for psykologspesialister på over 900 000 kroner i tre av helseforetakene: Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helse Førde.

– En takk til de tillitsvalgte som gjør forhandlingsjobben for våre medlemmer. De yter en stor innsats, sier Rune Frøyland, visepresident for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk i Psykologforeningen.

Tillegg for vedlikehold av spesialitet

Psykologforeningen har i en del år jobbet for lønnsvekst også etter at psykologen har blitt spesialist. Mange foretak har fått til minstelønner eller tillegg som gis etter et visst antall år som spesialist eller ved vedlikehold av spesialiteten. 

I år sikret Helse Bergen og Lovisenberg diakonale sykehus en lønnsstige for psykologspesialister med egne minstelønner etter fem og ti års erfaring.

– Å dele opp psykologspesialiststillingen i flere kategorier gir mulighet for differensiert bruk av lønn etter ansvar og kompetanse. Dette kan videreutvikles i kommende oppgjør, sier Frøyland.

Sunnaas sykehus sørget for at psykologspesialistene får lønnstillegg når de vedlikeholder spesialiteten etter at de har jobbet i fem og ti år. Disse pengene kommer på toppen av lønnen spesialisten har på det tidspunktet.

Nordlandssykehuset fikk til et godt tillegg for spesialister med vedtakskompetanse. Flere andre sykehus har allerede tillegg for dette.

Psykologer uten spesialisering

Ved Sykehuset Innlandet ble det i år innført en lønnsstige for psykologer i spesialisering som vil sikre lønnsutvikling også før de blir spesialister.

Oslo universitetssykehus (OUS) økte kompetansetilleggene for gjennomført fellesprogram og obligatorisk program med 5000 kroner, slik at en psykolog ved OUS som er ferdig med det obligatoriske programmet vil tjene minst 685 000 kroner.

I de lokale forhandlingene til Psykologforeningen ble alle de eksisterende minstelønningene hevet, de fleste med mer enn rammen på oppgjøret.

Det ble også gitt ulike generelle tillegg som de fleste steder var ment å sikre kjøpekraften. Den anslåtte prisveksten var først 3,4 prosent, men nå ser den ut til å bli vesentlig høyere. Mange medlemmer, både psykologer og spesialister, vil nok derfor få reallønnsnedgang, i likhet med andre arbeidstakergrupper.

Lokale forhandlinger

De innledende forhandlingene startet 5. april . 3. mai ble Spekter og Akademikerne enige om de sosiale bestemmelsene i årets hovedoppgjør.

Deretter har Legeforeningen gjennomført sentrale forhandlinger, og alle foreninger i Akademikerne har hatt lokale forhandlinger.

– Våre dyktige tillitsvalgte har forhandlet lokalt ved hvert enkelt helseforetak. Vi vil berømme dem for innsatsen, og at de har bidratt til konstruktive forhandlinger og dialog lokalt, sier Hanne Gillebo-Blom, som har ledet de avsluttende forhandlingene for Akademikerne helse, på  akademikerne.no .

Med unntak av leger i spesialisering er alle Akademiker-gruppenes lønnsoppgjør fremforhandlet lokalt.

– Det enkelte sykehus kan bruke lønnsforhandlingene aktivt for å beholde og rekruttere ansatte med nødvendig kompetanse, sier Gillebo-Blom.

For psykologene er det store forskjeller i både minstelønnsnivåer og gjennomsnittslønn mellom foretakene. Er du medlem av Psykologforeningen og vurderer hvor du skal jobbe, bør du derfor gjøre deg kjent med lønnsforholdene hos ulike arbeidsgivere. Du kan få hjelp til dette ved å kontakte forhandlingsavdelingen i Psykologforeningen .

Få uenigheter

Kun to lokale uenigheter ble brakt inn i de avsluttende forhandlingene sentralt. Disse er nå løst.

Enigheten gjelder Spekters forhandlingsområder 10 — Helseforetak, samt 13 — Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.

Med enigheten sentralt er alle de lokalt inngåtte avtalene (B-delene) for oppgjøret godkjent, og resultatene er dermed offentlige og lønnsoppgjøret kan utbetales.

Emneord: lønn

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.