– Lindrende behandling trenger kompetanseløft

Borrik Schjødt

Borrik Schjødt

Psykologkompetanse bør bli fast innslag i teamene som skal følge opp pasienter som får lindrende behandling, foreslår utvalg.

20. desember fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie overlevert forslagene fra utvalget som har utredet det såkalte palliasjonsfeltet. Feltet omfatter tilbudet til pasienter i livets sluttfase. Organisering av de palliative tjenestene er sentralt, og «palliative team» er en av hjørnesteinene i det lindrende tilbudet.

Trygghet og verdighet

Utvalget foreslår at det skal være palliative team både i spesialisthelsetjenesten (på alle sykehus) og i primærhelsetjenesten– (i alle kommuner).

Utvalget anbefaler også at teamene som et minimum bør ha lege, sykepleier, psykolog og sosionom. I tillegg bør de ha knyttet til seg fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, prest, ergoterapeut og eventuelt andre relevante yrkesgrupper.

Medlem av palliasjonsutvalget - psykologspesialist Borrik Schjødt - understreker at noe av det viktigste med lindrende behandling, er at pasienter i livets sluttfase skal oppleve trygghet og verdighet.

"

...det viktigste med lindrende behandling, er at pasientene opplever trygghet og verdighet

"

Eget fagfelt

– Både de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov skal kunne dekkes. Også pasientens pårørende skal ivaretas, ikke minst i sorgfasen etter pasientens død, sier han.

Schjødt mener sorgarbeid er et område der psykologer- både i primær- og spesialisthelsetjenesten - har kompetanse som bør være mer tilgjengelig.

I utredningen som nå ligger på bordet, er det et eget kapittel om utdanning. Her slås det fast at palliasjon må anerkjennes som et eget fagfelt, og at det må mer undervisning om temaet inn i de respektive grunnutdanningene.

Schjødt sier at mange komponenter av psykologers grunnkompetanse er viktig i palliasjon: ferdigheter og kunnskaper i kommunikasjon, relasjonsbygging, familieterapi, sorg, kriser og nettverk.

Foreslår ny spesialitet

Palliasjonsutvalget mener psykologenes profesjonsutdanning har for lite om palliative tema til å kunne gi tilfredsstillende kompetanse.

– Det er ingen egen spesialitet for psykologer som arbeider med somatiske problemstillinger i dag, selv om Psykologforeningens spesialistutdanning tilbyr et "valgfritt program" der palliasjon inngår.

Valgfritt program går inn som ett av fem år i psykologers spesialisering, og er åpen for alle psykologer som ønsker en tilleggskompetanse.

– Det vil si at det er opp til den enkelte psykolog å tilegne seg nødvendig kompetanse for å jobbe med palliative problemstillinger. Utvalget vil derfor anbefale at det etableres en egen spesialitet i klinisk helsepsykologi, og at palliasjon inngår som ett viktig tema, sier Schjødt.

Emneord: palliasjon

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.