Gir stemme til tvangsutsatte

Hva skal til få å realisere tverrpolitiske mål om å redusere tvang i psykisk helsevern? Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har bedt både brukere og fagfolk om råd. 10. februar lanserte de ideheftene Alternativer til tvang I og II .

Richard Warner

Richard Warner

Den amerikanske psykiatriprofessoren Richard Warner fortalte om sine erfaringer med å utvikle tvangsfrie behandlingsalternativer for personer med alvorlige psykiske lidelser. Han sa at tvangstiltakene i USA falt dramatisk på 2000-tallet da en føderal lov påbød psykiateren som hadde iverksatt tvangstiltak, å se pasienten igjen i løpet av en time.

– Det skapte mye ekstraarbeid for personalet og var insentivet som måtte til for å redusere tvangstiltakene, sa han.

Han fremhevet tydelig lederskap, kompetent personell og fysiske miljøfaktorer som noen av de viktigste virkemidlene for å redusere tvangsbruken.

Samlet brukere

Flere av Warrens forslag går igjen i ideheftene Alternativer til tvang I og II . Heftene er blitt til i et samarbeid mellom Erfaringskompetanse og Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Personer som har vært tvangsinnlagt, har i workshops formidlet at tvangsopplevelsene skaper nye traumer i tillegg til dem man hadde fra før av. Flere av informantene opplyser at de kvier seg for å ta kontakt med fastlegen av frykt for å bli innlagt med tvang. Mange forteller om behov for å formidle vanskelige tanker og følelser uten at det skal få store konsekvenser.

Gå til Psykologforeningens sider om tvang.

De mest traumatiske tvangsopplevelsene uttrykkes av dem som er blitt påtvunget medisiner: Informantene mener konfliktnivået rundt tvangsmedisinering øker når helsepersonellet underkommunisere bivirkninger av medisinene.

«Tidlig inn med hjelp», lyder ett av de bærende rådene i ressursheftene, som også henviser til gode erfaringer med Brukerstyrt alternativ til tvang, de såkalte BAT-prosjektene som er gjennomført ved flere norske sykehus. 

Vil ha nytt lovverk

Liv Skree, nestleder i We shall overcome (WSO) , slo et slag for at både lovverk og praksis må endres.

Hun fikk støtte av Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i sitt krav om å avvikle tvangshjemlene i Lov om psykisk helsevern, som de begge mener kolliderer med FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Norge ratifiserte konvensjonen sommeren 2013, og før jul oppfordret LDO regjeringen til å erstatte psykisk helsevern-loven med et regelverk som ikke diskriminerer på grunnlag av diagnose. 

I Aftenposten 27. desember argumenterer Psykologforeningen  mot LDOs holdning og advarer mot å fjerne kriteriene for tvang i lov om psykisk helsevern.

God posisjon

Tonje Lossius Husum

Tonje Lossius Husum

Psykolog Tonje Lossius Husum, en av forfatterne bak ideheftene, mener få andre yrkesgrupper er i like god posisjon til å redusere tvang som psykologene.

– Enhver tvangsepisode har en forhistorie der mange muligheter for å forebygge har gått tapt. Kommunikasjon og relasjoner, som psykologer i utgangspunktet bør være eksperter på, har brutt sammen. Dette fremheves helt entydig av brukerne selv, påpeker hun.

Hun mener det er ønskelig med langt flere psykologer som ledere i Psykisk helsevern for at de skal kunne bruke sin kunnskaper om kommunikasjon og relasjonsbygging som alternativ til sykdomstenkning.

Lossius Husum disputerte i 2011 for sin doktorgrad om bruk av tvang i psykisk helsevern

Emneord: kommunikasjon

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.