Foreslår å lovfeste psykologer i folkehelsearbeidet

Barn viser fram planter

Psykologforeningen vil ha psykologene med på laget i folkehelsearbeidet og vil endre folkehelseloven.

I sitt innspill til Regjeringens folkehelsemelding foreslår Norsk psykologforening å lovfeste psykologfaglig kompetanse i det lokale folkehelsearbeidet. Det innebærer i så fall en endring i Folkehelselovens § 27, som speiler dagens lovgivning om samfunnsmedisinsk kompetanse.

Gode oppvekst- og levekår 

Visepresident Heidi Svendsen Tessand brenner for å gjøre folkehelsearbeidet til et aktivum i arbeidet for å skape gode oppvekst- og levevilkår der vi bor:

  • Hvordan lage en mer inkluderende skolegård.
  • Hvordan lage en plan for å hindre salg av rusmidler på skolen.
  • Hvordan forebygge ensomhet og sosial ulikhet ved blant annet å skape gode møteplasser der folk kan oppleve mestring og tilhørighet.

– Dette er eksempler på oppgaver der mange aktører hører hjemme; frivillige organisasjoner, idrettslag, politi etc. Å lovfeste psykologkompetanse er en logisk konsekvens av at Folkehelseloven allerede slår fast at psykisk helse skal være en naturlig del av folkehelsearbeidet. Det vil bidra til et psykologisk blikk på samfunnsutviklingen, påpeker Tessand.

 

"

Å lovfeste psykologkompetanse er en logisk konsekvens av at Folkehelseloven allerede slår fast at psykisk helse skal være en naturlig del av folkehelsearbeidet

"
Heidi Svendsen Tessand

Heidi Svendsen Tessand

Livstilsendringer

Hun sier at rekke av de store folkehelseutfordringene forutsetter livsstilsendringer der psykologisk kompetanse vil kunne gi viktige bidrag. Stikkord er fysisk helse og tiltak knyttet til trening, kosthold og røyking.

– Psykologisk kunnskap sier oss mye om hva som motiverer oss; hva som gjør at vi velger som vi gjør. Gir vi denne kunnskapen større plass i folkehelsearbeidet, øker muligheten for å endre livsstilsvaner som ikke er bra for helsa vår, sier hun.

– Å se psykisk og fysisk helse i sammenheng er avgjørende for å lykkes både med folkehelsearbeid og i utforming av helsetjenester, påpeker Tessand.

Det var på mange måter et veiskille da den blåblå regjeringen i 2015 innevarslet å ville likestille psykisk og fysisk helse i Folkehelsemeldingen − Mestring og muligheter . Meldingen presenterte ny politikk på områder som regjeringen mente ikke har vært tilstrekkelig prioritert eller som krever nye grep.

Psykisk helse ble lovet en større plass i folkehelsearbeidet, det samme gjaldt arbeidet med å fremme en helsevennlig livsstil.

Emneord: folkehelse

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.