Foreslå kandidater til visepresidentvervet

Puslespillbiter

Visepresident for fag- og profesjonspolitikk trakk seg fra vervet i slutten av november. Valgkomiteen går nå ut for å få inn forslag til kandidater til dette vervet.

Valgkomiteen ønsker å gi alle medlemmer mulighet til å spille inn gode kandidater, slik at vi finner den beste personen til å bekle dette viktige vervet de kommende 3 år.

Frist for å melde inn er 7.februar 2020.

Kriterier til kandidater

Kandidater som foreslås må være medlemmer, og forslagsstiller må ha avklart kandidatens villighet. Sammen med forslag og begrunnelse av hvorfor representanten foreslås, sendes en CV/ beskrivelse av den enkelte kandidat (utdanning, faglig profil, erfaring i arbeid, ledelse og eventuelle verv, alder, geografisk tilhørighet og evt. annet en mener er relevant).

Når valgkomiteen gjør sin innstilling, ser vi primært etter en kvinne ut fra hensyn til kjønnsbalanse i presidentskapet. Vi oppfordrer også forslagsstillere til å se etter kvinnelige kandidater. Faglig profil og fokusområder, formidlingsevne, og gode nettverks- og kommunikasjonsferdigheter vil vektlegges. Ledererfaring kan være en fordel.

Vi vil være opptatt av hvordan vedkommende ser for seg å jobbe etter formålsparagrafen for Norsk Psykologforening, hvordan samarbeide med interne (f.eks. i AU, med sekretariat, med fagutvalg og med lokalavdelinger), så vel som med eksterne aktører (f.eks. politikere, andre foreninger, relevante aktører nasjonalt og internasjonalt, brukerforeninger osv.).

Visepresidentvervet for fag og profesjon er honorert ut fra et anslag om arbeidsbelastning tilsvarende ca. 40% stilling. Det må påregnes en del reisevirksomhet i inn- og utland.

Forslag sendes til leder for valgkomiteen, Ane Johnsen Lien på e-post: ane@bjornson.no

Om valgkomiteens arbeid frem mot innstilling

Valgkomiteens medlemmer vil snarest ta kontakt med lokalavdelingene, for en god dialog om lokalavdelingenes interesser og hva henholdsvis lokalavdelingene og valgkomiteen ser etter når ny visepresident skal innstilles.

Andre organisasjonsledd og enkeltmedlemmer oppfordres til å fremme sine synspunkter gjennom en lokalavdeling. Valgkomiteen vil også selv kunne ta kontakt med potensielle kandidater som vi mener kan være aktuelle.

Forslag stilles skriftlig til leder av valgkomiteen. Valgkomiteens leder videreformidler disse i sin helhet til valgkomiteen, og dette blir det formelle vurderingsgrunnlaget. Valgkomiteen kommer bl.a. til å gjennomføre intervjuer av aktuelle kandidater.

Her får du oversikt over hvordan valgkomiteen har fordelt ansvar for oppfølging av den enkelte lokalavdeling.

 • Aust-Agder lokalavdeling: Kenneth
 • Buskerud lokalavdeling: Arne
 • Finnmark lokalavdeling: Jan Ivar
 • Hedmark lokalavdeling: Jan Ivar
 • Hordaland lokalavdeling: Gisken
 • Møre og Romsdal lokalavdeling: Gisken
 • Nordland lokalavdeling: Morten
 • Nord-Trøndelag lokalavdeling: Morten
 • Oppland lokalavdeling: Ane
 • Oslo lokalavdeling: Jan Ivar
 • Rogaland lokalavdeling: Ane
 • Sogn og Fjordane lokalavdeling: Ane
 • Sør-Trøndelag lokalavdeling: Morten
 • Telemark lokalavdeling: Kenneth
 • Troms lokalavdeling: Morten
 • Vest-Agder lokalavdeling: Kenneth
 • Vestfold lokalavdeling: Ragnhild
 • Østfold lokalavdeling: Ragnhild

Kontaktinformasjon til valgkomiteen: 

Ane Johnsen Lien (leder): ane@bjornson.no   41 40 22 59

Jan Ivar Ernø (nestleder):  Jan.ivar@erno.com  47 39 93 95

Gisken Holst:  gisken.holst@aff.no  97 73 70 17

Morten Thorsen: morten.thorsen@nav.no  46 41 41 74

Arne Holen:  arnenpf@nevropsykologholen.no  92 23 03 83

Ragnhild Klingenberg Røed  ragnhildkstokke@gmail.com  41 42 13 66

Kenneth Lindberget:  Kenneth.lindberget@gmail.com  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.