Flere helprivate psykologer

Psykologforeningen ønsker et sterkt offentlig helsevesen, slik at alle kan få psykologhjelp uavhengig av lommeboka. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

De siste ti årene har det blitt mer enn dobbelt så mange ansatte i private selskaper. Psykologforeningen er bekymret for utviklingen.

Mellom 2012 og 2020 økte antallet helprivate psykologer, de som jobber uten avtale med det offentlige helsevesenet.

Det viser en ny undersøkelse fra Oslo Economics på oppdrag fra Psykologforeningen.

Oslo Economics anslår at det nå er i overkant av 400 helprivate psykologer i Norge.

– Det er flere sider ved den utviklingen som bekymrer oss, sier Rune Frøyland, visepresident i Psykologforeningen.

Psykologforeningen ønsker et sterkt offentlig helsevesen, slik at alle kan få psykologhjelp uavhengig av lommeboka.

– Det er fint at mennesker som ikke får hjelp i det offentlige, kan gå til private psykologer. Dessverre betinger det at du er i stand til å betale, sier Frøyland.

I 2012 var det 163 ansatte i 61 selskaper. I 2020 var det 411 ansatte i 196 selskaper som driver klinisk psykologtjeneste eller pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste. Alle er ikke nødvendigvis psykologer. Oslo Economics anslår at det er i overkant av 400 helprivate psykologer i Norge. (Illustrasjon: Oslo Economics 2022)

Oppskrift på utbrenthet

Rapporten viser ikke hvorfor psykologene jobber privat.

Frøyland tror utviklingen er en konsekvens av arbeidsforholdene i det offentlige helsevesenet.

– Mange medlemmer tar kontakt med oss og forteller om arbeidsforhold som rett og slett fører til uhelse. Det er stress og langvarig sykefravær, sier Frøyland.

– De har for mye å gjøre, og lokale ledere klarer ikke å gi nok støtte. Altfor mye ansvar og manglende hjelp og tid til å løse oppgavene er oppskriften på utbrenthet og oppgitthet.

Psykologforeningens medlemsundersøkelse i spesialisthelsetjenesten fra 2021 viser at én av tre psykologer sier de ofte ikke får møtt pasientene nok til å gi god behandling.

– Det gir grunn til bekymring om det offentlige ikke klarer å holde på psykologspesialister, sier Frøyland.

Psykiske helsetjenester og tilgang til psykologtjenester i Norge

En analyse av tilgang til og fordeling av helsetjenester for psykiske lidelser og psykologenes rolle i tjenestetilbudet.

Av Oslo Economics på oppdrag fra Norsk psykologforening, 2022.

Antallet selskaper er hentet fra bedriftsdatabasen til Oslo Economics, som bruker informasjon fra Brønnøysundregistrene.

Les hele rapporten

Slutter fordi de flytter

Frøyland understreker at Psykologforeningen støtter psykologer som ønsker å jobbe privat og jobber for å bedre arbeidsforholdene deres.

– Helprivate har dårligere pensjonsvilkår og mangler sosial sikkerhet. Jeg er bekymret for situasjonen de havner i om de får langvarig sykefravær eller blir uføre, sier han.

– Når psykologer likevel søker til mer usikre betingelser, sier det noe om at det offentlige som arbeidsgiver ikke fungerer.

Psykologforeningens medlemsregister bekrefter at stadig flere psykologer jobber helprivat.

Og en rapport fra Helse Vest viser at psykologer er blant yrkesgruppene som slutter oftest på sykehusene på Vestlandet. Psykologspesialister har hatt en økt tilbøyelighet til å slutte de siste årene.

Rapporten viser ikke hvilken jobb de går til.

Generelt slutter de yngste i størst grad. Valget skyldes ofte en kombinasjon av forhold ved jobben og forhold utenfor. Flytting er en vanlig grunn.

Grunner til å velge offentlig helsevesen

Foreløpig jobber likevel bare rundt fem prosent av psykologene helprivat.

– Det er mange grunner til å bli i det offentlige. Sterke fagmiljøer driver spennende fagutvikling og god organisering av behandlingen. De har mange tilfredse pasienter, sier Frøyland.

Rundt halvparten av psykologene som svarte på Psykologforeningens medlemsundersøkelse, blir motivert til å jobbe i spesialisthelsetjenesten på grunn av det gode fagmiljøet. Fire av ti blir motivert av å få gitt god helsehjelp.

Tilstrekkelig behandlerkapasitet der de jobber er den viktigste betingelsen for kvalitet, synes psykologene. Nesten åtte av ti mener dette.

Psykologene svarte også på i hvor stor grad de opplever at viktige betingelser for kvalitet er til stede på arbeidsplassen deres. 44 prosent svarte i noen grad, mens 28 prosent mente det er i liten grad og like mange i stor grad.

Flere helprivate psykologer er en konsekvens av arbeidsforholdene i det offentlige helsevesenet, tror visepresident Rune Frøyland i Psykologforeningen. – Mange medlemmer tar kontakt med oss og forteller om arbeidsforhold som rett og slett fører til uhelse, sier han. (Foto: Psykologforeningen)

Stor ulikhet i tilgangen til psykologer

Helprivate psykologer holder oftest til i Oslo-området.

De jobber mest med milde og kortvarige lidelser, kortvarige alvorlige lidelser og langvarige mildere lidelser.

Lidelsene til pasientene som de helprivate psykologene jobber mest med. (Illustrasjon: Oslo Economics 2022)

Dette kan tyde på at pasientene i liten grad betaler seg ut av køen i spesialisthelsetjenesten, som oftere behandler mer alvorlige problemer.

– De kunne i stedet fått hjelp i kommunen. Dessverre ser vi at oppbyggingen av kommunehelsetjenesten har gått sakte de siste to årene, sier Frøyland.

Tross lovfesting av psykologer i kommunen i 2020 mangler fortsatt mange kommuner dette tilbudet.

Tilgangen til psykologer kommer an på hvor du bor i landet, bekrefter rapporten fra Oslo Economics.

I 2020 var antall psykologårsverk i Norge i underkant av 7000, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er 129 årsverk per 100 000 innbyggere.

Oslo skiller seg ut med høy dekning av psykologer. Møre og Romsdal har færrest årsverk per 100 000 innbygger, men det er variasjon mellom kommuner innad i fylket. Tallene viser hvor mange ansatte som er utdannede psykologer, men sier ingenting om de jobber med pasientbehandling eller om de har andre typer oppgaver. (Illustrasjon: Oslo Economics 2022)

Emneord: privat

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.