Lønnsoppgjøret 2022

Enighet i meklingen i staten og Oslo kommune

– Jeg ser frem til et tettere samarbeid med Unio fremover, også på virksomhetsnivå. Vi er begge opptatt av at utdanningsgruppene har gode lønns- og arbeidsvilkår, og sammen står vi sterkere, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. (Foto: Akademikerne)

I staten har Akademikerne fått ny, felles hovedtariffavtale med Unio og representerer nå flest ansatte i staten.

Akademikerne ble 24. mai enig med staten om årets hovedtariffoppgjør, nær 17 timer etter at meklingsfristen gikk ut.

Mer enn et døgn på overtid 25. mai ble også Akademikerne og Oslo kommune enige.

Den totale rammen havnet på 3,84 prosent for begge områder. Til sammenlikning er rammen i frontfaget 3,7 prosent.

– Oppgjøret er et skritt i riktig retning, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli på akademikerne.no.

– Den økonomiske rammen er nøktern. Vi har fått viktige gjennomslag og har valgt å akseptere den siste skissen fra Riksmekleren.

Felles avtale i staten 

Den nye hovedtariffavtalen er felles med Unio og strekker seg til 30. april 2024. Sammen representerer Akademikerne og Unio om lag 75 000 ansatte i staten, og avtalen blir nå den største i staten.

– Jeg ser frem til et tettere samarbeid med Unio fremover, også på virksomhetsnivå. Vi er begge opptatt av at utdanningsgruppene har gode lønns- og arbeidsvilkår, og sammen står vi sterkere, sier Nordli.

Avtalen innebærer en økonomisk ramme på 3,84 prosent. Etter fradrag for overheng og glidning gjenstår 2,46 prosent som gis med virkning fra 1. mai i år. Dette er prosenten fagforeningene forhandler om lokalt og kollektivt i virksomhetene.

– Vi har over tid sett at lønnsgapet til privat sektor øker. Dette har gjort det vanskelig å holde på nødvendig kompetanse, skapt større behov for å leie inn konsulenter og gjort det mer krevende for statlige etater å løse oppgaver for fellesskapet. Oppgjøret er et skritt i riktig retning, og jeg er tilfreds med at vi har fått gjennomslag for en mer smidig bruk av frontfagsmodellen, sier Nordli.

Kompetansepåfyll for seniorer

Som et nytt seniorpolitisk tiltak kan de lokale partene nå avtale karriere- og kompetansemessige tiltak som alternativer til tjenestefri med lønn.

– Jeg er glad vi har fått på plass kompetansepåfyll som seniorpolitisk tiltak. Dette er viktig for å hindre utstøting fra arbeidslivet, sier Nordli. 

Partene i staten er enige om at arbeidet med miljø og bærekraft skal styrkes i tariffperioden for å bidra til at Norge når FNs bærekraftsmål og klimamålene. Det er også enighet om at partene lokalt skal arbeide for å fremme likestilling og mangfold og hindre diskriminering.

Vil vurdere reisetid

Det er også enighet om å kartlegge hvordan virksomhetene praktiserer reisetid og vurdere om praksisen er i tråd med regelverk på området.

– Reisetid skal regnes som arbeidstid, og det er viktig at statlige virksomheter kompenserer dette i tråd med regelverket, sier hun. 

Partene i staten vil jobbe videre med vilkårene for hjemmekontor. En arbeidsgruppe skal blant annet vurdere hvordan forsikringsordninger, dekning av kostnader til utstyr og hvordan forsvarlige arbeidsforhold på hjemmekontoret kan ivaretas. Arbeidet skal sluttføres senest 1. februar 2023.

– Muligheten for hjemmekontor er viktig for å løse tidsklemma mange arbeidstakere står i og er blitt en naturlig del av arbeidshverdagen. Det er viktig at dette arbeidet skjer på ryddige måter og er trygt og forutsigbart, sier hun. 

Partene er også enige om å gjennomgå helheten i stillingskodesystemet i staten slik at det er tilpasset behovet til arbeidsgivere, ansatte og publikum. Det partssammensatte arbeidet skal være gjennomført innen 1. februar 2024.

Krevende mekling i Oslo kommune 

Meklingen mellom Akademikerne og Oslo kommune foregikk i mer enn ett døgn på overtid.

– Dette har vært den mest krevende meklingen på mange år. Ut fra en helhetsvurdering har vi kommet til et resultat vi kan anbefale våre medlemsforeninger, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune, Erik Graff, på akademikerne.no.

– Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier Graff. 

Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør med krav om et nytt lønnssystem med lokale, kollektive forhandlinger hvert år. Oslo er den eneste arbeidsgiveren i offentlig sektor som ikke har modernisert sitt lønnssystem for Akademikernes medlemmer.

– Lokale forhandlinger er viktig fordi det sikrer våre medlemmer en rettferdig lønnsvekst, og det sikrer at Oslo kommune i større grad beholder dyktige ansatte med høy kompetanse i konkurranse med andre arbeidsgivere. Det trenger kommunen for å oppnå de ambisiøse målene de lover å gi Oslos innbyggere, sier Graff.

Kommunens virksomhetsledere har sagt at det over flere år har bygget seg opp et behov for lokale forhandlinger i år. Oslo valgte å ikke opprettholde kravet i meklingen.

– Det er uforståelig for oss at kommunen velger å ikke lytte til sine egne virksomhetsledere, og vi sitter igjen med store spørsmål knyttet til dem som forhandlingspartner, sier Graff.

Les mer om lønnsoppgjøret hos Akademikerne

Emneord: lønn

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.