− De fleste får ikke behandling

Mann går til behandling hos mannlig psykolog

Folkehelseinstituttet avliver myten om at folk har lav terskel for å definere «vanlige problemer» som psykiske lidelser de søker hjelp for.

Et mindretall med angst, depresjon og alkoholproblemer oppsøker helsetjenesten for å få hjelp. Og de som gjør det, får ikke alltid hjelpen de trenger, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Angst og depresjon

Studien viser at de fleste med vanlige psykiske lidelser ikke blir behandlet.

  • To tredjedeler med depresjon hadde verken fått depresjonsdiagnose eller behandling.
  • 80 prosent med angstlidelser hadde ikke fått hjelp
  • Alkoholmisbruk blir sjelden diagnostisert

Fartein Ask Torvik, som har ledet studien, sier til Folkehelseinstituttets nettside at en av og til får inntrykk av at mange har lav terskel for å definere vanlige problemer som psykiske lidelser som de får behandling for.

− Tallene i studien vår tyder på at dette bildet er feil, påpeker han.

"

Undersøkelsen viser at arbeidet for å høvle ned terskelen for å få hjelp har vært riktig og nødvendig

"

Flere kan få hjelp

President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, sier funnene viser at påstander om at vi har en tendens til å «sykeliggjøre normale reaksjoner» har lite for seg.
− Undersøkelsen viser også at arbeidet for å høvle ned terskelen for å få hjelp har vært riktig og nødvendig. Mange av de som ikke får hjelp, kunne fått det i et lavterskeltilbud i kommunene. Dette kunne bidratt til å redusere antall mennesker som faller ut av skole eller jobb, og det kunne hjulpet folk å komme raskere tilbake til sitt vanlige liv, og å mestre neste  livets nedturer bedre.

Hofgaard sier Folkehelseinstituttets funn understreker viktigheten av lovfestingen av at alle kommuner fra 2020 skal tilby psykologkompetanse .

Ønsker seg psykolog

− Når vi har spurt befolkningen, sier de at det psykiske helsetilbudet i kommunen er svært lite tilgjengelig . I tillegg sier over 80 prosent at dersom de har psykiske plager ønsker de primært å snakke med en psykolog. Skal vi klare å lage «pasientenes helsetjeneste» er det derfor viktig at kommunene pålegges å gi et lett tilgjengelig tilbud, sier Hofgaard.

Forskerne ved Folkehelseinstituttet har sett nærmere på angst, depresjon og alkoholmisbruk. De intervjuet 2271 unge voksne om personlighet og psykisk helse og koplet dette til registerdata fra helsetjenesten for til sammen 11 727 personer. 

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.