Tidsskriftet

Dårlige tester, store konsekvenser

Psykologtidsskriftets forside april 2018

Forskning om kvalitet på kartleggingsverktøy og diagnosedebatt om personlighetsforstyrrelser. Aprilutgaven av Psykologtidsskriftet er i handelen.

Det er store mangler i tester som brukes på norske skolebarn, viser en ny undersøkelse som får oppmerksomhet i fjerde utgaven av Tidsskrift for Norsk psykologforening i 2018:

Daglig bruker psykologer kartleggingsverktøy for å undersøke barn og unge som strever – psykisk, sosialt eller faglig. Men mange av de mest vanlige norske testene er ikke nødvendigvis til å stole på. Det viser en gjennomgang gjort ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Konsekvensene kan være store for barns utdanningsløp, velvære og psykiske helse, fremgår det av et intervju med stipendiat Anne Arnesens som har gjennomført undersøkelsen som en del av sitt doktorgradsarbeid.

Personlighetsforstyrrelser

I en vitenskapelig artikkel karakteriserer Tor Erik Nysæther og kolleger personlighetsforstyrrelser som et «diagnostisk problembarn». Kategoriene for personlighetsforstyrrelser i diagnosemanualene DSM og ICD har ikke tilstrekkelig empirisk støtte, hevder artikkelforfatterne. Forstyrrelsene er mindre stabile over tid enn tidligere antatt. Den tradisjonelle kategoriske inndelingen tar ikke høyde for at personlighetsfungering ligger på en skala fra normal til alvorlig svekket fungering.

I et intervju bekrefter professor i psykiatri Sigmund Karterud at personlighetsforstyrrelser representerer en diagnostisk utfordring. Kritikken dreier seg blant annet om systematiseringen av personlighetsforstyrrelser i separate kategorier, som emosjonelt ustabil og unnvikende personlighetsforstyrrelse.

– Kritikken bygger på en sykdomsforståelse av kategoriene, som om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse skulle være en sykdomskategori. Om kritikken blir relevant eller ikke, avhenger av hvordan man forstår og forholder seg til de diagnostiske kategoriene, ifølge professoren.

– Oppfatter man kategoriene som sykdommer, er det et problem at det er uklare grenser mellom dem, sier han.

Dessuten om

  • Barneavhør
  • Transdiagnostisk behandling av angstlidelser
  • Nødvendigheten av at psykologer trener på å skrive journaler
  • Utviklingshemning og seksualitet
  • ME-debatt og mye mer...

Emneord: Tidsskriftet

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.