Psykologikongressen:

Viser vei til mer effektiv OCD-behandling

Åshild Tellefsen Håland

Åshild Tellefsen Håland

Tvangslidelser lar seg effektivt behandle ved hjelp av gruppeterapi, også ved en vanlig norsk poliklinikk av vanlige terapeuter som har lært seg eksponering med responsprevensjon (ERP). Det dokumenterer psykologspesialist Åshild Tellefsen Håland som 29. august ble belønnet med prisen «Årets doktorgrad» under Den 10. norske psykologikongressen.

Vinneren av «Årets doktorgrad» er den første som i en vanlig poliklinikk med et representativt pasientgrunnlag har forsket på effekten av gruppebasert kognitiv atferdsterapi for personer med tvangslidelse. Tidligere forskning på dette feltet er gjerne utført ved spesialiserte klinikker. Ved mange av disse studiene er forsøkspersonene imidlertid selektert. De har eksempelvis ikke inkludert personer som har flere ulike sykdommer samtidig (komorbiditet) slik tilfellet er i Tellefsen Hålands studie.

Pionerarbeidet er bakgrunnen for at alle aldersgrupper med OCD ved Sørlandet nå får tilgang til kompetente terapeuter uavhengig av hvor de bor og hvor i systemet de blir henvist.

Avstigmatisering

Prisvinneren forteller at en person med tvangsatferd kan innveve familiemedlemmer i kompliserte og utmattende samhandlingsmønstre på en måte som utgjør alvorlige utfordringer for familielivet. Derfor blir hele familien involvert når et familiemedlem har tvangslidelse.

Bonusen med gruppeterapien, mener Tellefsen Haaland er avstigmatiseringen av det å ha en tvangslidelse:
– Det er en klar tilbakemelding til oss, både fra voksne, ungdommer og foreldre at de setter pris på å møte noen som er i samme situasjon som dem selv, sier hun.

I følge Tellefsen Hålands forskning hadde cirka 57 prosent av av pasientene betydelig bedring tre måneder etter avsluttet behandling.  46 prosent opprettholdt bedringen ett år etterpå. Resultatene er på høyde med hva man finner i internasjonale studier på feltet.

Langtidseffekter

Det er nå innvilget penger til en studie av langtidseffekter. Studien vil rette særlig oppmerksomhet mot hva som kjennetegner de som ikke responderer på terapi og hvilke implikasjoner OCD har for barn og ektefelle.

Årets doktorgrad tildeles av Forskningspolitisk utvalg i Norsk Psykologforening. Prisen gis til en kandidat som igjennom sitt doktorgradsarbeid har gitt et vesentlig bidrag til psykologisk fagkunnskap.

Tvangslidelse er en av de mest invalidiserende psykiske lidelsene og rammer mellom 2-3 prosent av befolkningen. 

Emneord: behandling

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.