Psykologikongressen:

Vil innføre lovkrav om psykolog i kommunen

Bent Høie

Bent Høie

Helseminister Bent Høie gjentok løftet om å innføre lovkrav om kommunepsykologer da han innledet på Psykologikongressen 4. september.

Ansikt til ansikt med cirka 300 psykologer argumenterte han tungt for betydningen av lokale psykologiske lavterskeltilbud, ikke minst for å forebygge psykiske lidelser og skolefrafall hos barn og unge:

− Vi vet det hjelper og er i tråd med hva ungdommen selv vil ha. Jeg vil ha Psykologforeningen med på å utvikle et finansieringssystem som sikrer at kommunene ansetter flere psykologer, sa Høie.

Les helseministerens tale her.

Nye årsverk

Høie opplyset at regjeringen vil øke bevilgningene til arbeidet med rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene for 2015, legger regjeringen til grunn at 200 millioner kroner går til styrking av kommunale tjenester til personer med rus- og eller psykiske problemer. Tilsvarende skal helsestasjons- og skolehelsetjenesten for 2015 økes md 200 millioner.
− Det vil kunne gi mellom 300-350 nye årsverk avhengig av hvilken yrkesgruppe det er snakk om, opplyste helsestatsråden.

Høie benyttet også anledningen til å kritisere Verdens helseorganisasjons definisjon av helse som «en tilstand av fullkomment, legemlig, sjelelig og sosialt velvære.»

Utvide det normale

− Jeg tror vi må bort fra forestillingen om at det normale er fravær av sykdom. Vi lever lengre og bedre enn noensinne. Resultatet er at flere lever hele eller store deler av livet med kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser, både fysiske og psykiske, sa Høie.

− Et godt liv handler først og fremst om å mestre det, ta kontrollen over det. Det handler ikke først og fremst om fravær av enhver plage eller sykdom.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.