Ruster opp etikken til europeiske psykologer

Den europeiske føderasjonen for psykologorganisasjoner i Europa, EFPA, vil ruste opp fagetikken til psykologer.

I begynnelsen av januar var Norsk psykologforening vertskap for et samarbeidsmøte mellom organisasjonens etiske råd (BoE) og den nyopprettede arbeidsgruppen for menneskerettigheter, HRTF. Formålet er å utarbeide en modell for etiske retningslinjer som skal gi retning til nasjonale prinsipper på området. 

Fra venstre: Kjersti Söderström, Henk Geertseema, Nora Sveaas,Tove-Beate Pedersen,Nina Dalen og Polli Hagernaars.

Fra venstre: Kerstin Söderström, Henk Geertseema, Nora Sveaass, Tove-Beate Pedersen, Nina Dalen og Polli Hagernaars.

Felles etiske retningslinjer for psykologer i Europa er et mål EFPA har jobbet med de siste tre årene. Modellen er blant annet Etiske prinsipper for nordiske psykologer , som er retningsgivende også for norske profesjonsutøvere. 

Psykologforeningens representant i EFPAs etikkråd, sentralstyremedlem Nina Dalen, sier organisasjonen ønsker å understreke psykologers ansvar for å ivareta menneskerettigheter og for å synliggjøre konsekvensene av menneskerettighetsbrudd.

– Dette ansvaret må gjenspeiles i de felles etiske retningslinjene som vi ønsker skal sette standarden for europeiske fagfeller, og som vil innarbeides som et av kravene til EuroPsy-sertifisering , sier hun. 

Dalen sier at EFPA både ønsker å bygge en etisk skanse mot menneskerettighetsbrudd i institusjoner der psykologer har sitt daglige virke, og bevisstgjøre profesjonsutøvere om hvilke konsekvenser menneskerettighetsbrudd kan ha for ofrenes psykiske helse. 

EFPAs menneskerettighetspolitikk vil være et sentralt tema under organisasjonens generalforsamling i Milano i juli 2015.

Emneord: EFPA

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.