Ruspasienter vil ha mer tid med behandlerne

For dårlig tilgang til lege og psykolog. Det mener halvparten av pasientene ved rusinstitusjoner, fremgår det av den første nasjonale undersøkelsen blant pasienter ved alle landets institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Pasienten blir møtt med høflighet og respekt, men får i liten grad hjelp med fysiske eller psykiske plager viser undersøkelsen som er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

– De fleste temaene som undersøkelsen tar for seg, indikerer at det er stort rom for forbedringer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sier prosjektleder Mona Haugum til kunnskapssenteret.no.

45 prosent av pasientene har ikke i det hele tatt, i liten grad eller i noen grad fått nok tid til samtaler med behandlerne/personalet. Tilsvarende svarer mer enn 50 prosent, ifølge de tre samme svaralternativene, at de ikke har hatt tilfredsstillende tilgang til lege eller psykolog. Det samme gjelder på spørsmål om de har fått hjelp med fysiske plager og sykdom eller psykiske plager.

Undersøkelsen ble gjennomført ved 96 offentlige døgninstitusjoner og private døgninstitusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene.

Gå til rapporten:  Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2013

Emneord: rus

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.