Psykisk helse skal øke mest

Bent Høie

Bent Høie

Regjeringen gjeninnfører «den gylne regelen», som innebærer at rus og psykisk helse skal øke mer enn somatikken i hver helseregion. Det fremkom da helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt sin sykehustale på Rikshospitalet 7. januar.

Den gylne reglen skal ikke bare omfatte kostnadsvekst, også behandlingsvekst: De ansatte i psykisk helsevern må være villige til å jobbe annerledes for å sikre at flere pasienter får hjelp.

– Jeg forventer andre resultater i årene fremover, sa Høie.

Han viste til at hver behandler i poliklinikkene i gjennomsnitt har om lag to konsultasjoner per dag og etterlyste altså bedre ressursbruk.

– Dere som har ansvaret i helseregionene har et ansvar for at arbeidet organiseres slik at flere pasienter får hjelp per årsverk, sa han og vil ha resultater allerede i inneværende år.

Se og hør talen i opptak her.

  • Distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling.
  • Døgnkapasiteten innen tverrfaglige spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) skal økes med om lag 200 plasser utover den kapasitet som gjeldende avtaler representerer for 2013.

Helsestatsråden utdypet regjeringens politikk for fritt behandlingsvalg, som først og fremst skal skje innen rusfeltet og psykisk helsevern. Lovforslag sendes på høring i år, og statsråden har ambisjon om å innføre fritt behandlingsvalg innen rus og psykisk helsevern i 2015.

Han gjentok dessuten løftet i regjeringserklæringen om å bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene uten å konkretisere løftet i form av håndfaste planer. 

Last ned talen fra Helse- og omsorgsdepartementets nettside.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.