Flere oppsøkende ACT-team fra Høie

Suksessen med oppsøkende ACT-team gjør at helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker seg flere av samme slag. Det fremkom da han 7. januar holdt den såkalte sykehustalen, der han gir signaler om politiske mål og forventninger til sykehusene i 2015.

ACT-team er et tiltak som er rettet mot de dårligste pasientene; personer som ikke klarer å dra nytte av eksisterende behandlings- og oppfølgingstilbud. Før jul presenterte Helsedirektoratet sin evalueringsrapport som omfatter 14 team. Evalueringen viser oppløftende resultater: Pasientene blir friskere, antall liggedøgn halveres og tvangsbruken reduseres med 70 prosent for de sykeste pasientene. Både brukere og team-ansatte er godt fornøyd.

Gå til Helsedirektoratets evaluering av ACT-team.

Dette vil helse- og omsorgsministeren naturlig nok ha mer av og henviste til de 10 millionene til formålet i forliket til statsbudsjettet for 2015.

– Pasientens helsetjeneste handler ikke om å leve livet på institusjon. Det handler om en åpen og oppsøkende tjeneste som gjør det mulig å mestre livet, selv om man har utfordringer med rus eller sin psykiske helse, sa Høie og benyttet anledningen til å takke de ansatte i helsetjenesten for den daglige innsatsen.

Gå til sykehustalen.

Talen, som i tillegg til å inneholde styringssignaler til helseforetakene, gir også rikelig anledning for helsestatsråden til å presentere regjeringens egen skryteliste

Høie fremhevet blant annet:

  • Gjeninnføringen av «den gylne regel», som innebærer at veksten i psykisk helsevern og rus hver for seg skal være større enn veksten i somatikken.
  • Økning av døgnkapasiteten i tverrfaglig spesialisert behandling med 200 plasser
  • Øremerking av 400 millioner til utvikling av et bedre tilbud til rusavhengige i kommunene
  • 300 millioner mer til skolehelsetjeneste, helsestasjoner og psykisk helse i kommunene
  • En plan for å bygge ut tilbudet med psykologer i kommunene kommer i stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten nå i vår.

Emneord: brukere

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.