En fordypning for framtiden

«Mestring, utvikling, sosial til­hørighet». Få arenaer er som arbeidslivet avgjørende for god helse. Velkommen som deltaker i fordypningen klinisk arbeidspsykologi med oppstart 11. november.

«Det jeg synes er fantastisk med det kliniske arbeidsfeltet, er at det bygger på så mye forskning som viser at ar­beid er helsefremmende. Arbeidslivet er jo en av de viktigste arenaene folk har for mestring, utvikling, sosial til­hørighet, struktur på dagene, identitet, lønn, status… Det er så mye positivt ved det! Jeg føler vel egentlig at det er en ekstra arena man kan bruke som psykolog, men for å holde fokus på ar­beid i terapien, må man kunne litt om det.»

Ordene er Lene Kristin Ringes sine. I siste utgave av studentmagasinet Speilvendt forklarer hun hva som fascinerer henne mest ved fagfeltet som hun daglig praktiserer ved NAVs Senter for jobbmestring i Oslo: Krysningspunktet mellom arbeidsliv og psykisk helse. Den terapeutiske og forskningsbaserte innretningen. Tverrfagligheten. Det forebyggende perspektivet for å hindre sy­kefravær og varig utstøting.

Nå kan sjansen bli din til å spesialisere deg.

Gå til påmelding.

Psykologforeningens generalsekretær, Ole Tunold, sier arbeidspsykologi er noe av det viktigste Psykologforeningen kan satse på, både fra et faglig, samfunnsmessig og et fagforeningsmessig perspektiv.

Han understreker at det er liten grunn til å sitte på gjerdet selv om spesialistutdanningen er i støpeskjeen.

− Alle som påbegynner en spesialistutdanning nå, skal være forvisset om at de får anledning til å fullføre etter nåværende ordning.

Hvis Landsmøtet 2013 godkjenner en ny spesialiststruktur, vil det være behov for en overgangsordning ut 2020, slik at alle som starter spesialisering etter gjeldende reglement har muligheten til å fullføre det oppstartede løpet.

− Det er også et uttalt mål at arbeidspsykologi skal inngå med en tydelig fagprofil i en eventuell ny struktur, sier Tunold.

Emneord: utdanning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.