Aktuelt

Samarbeid og samtidighet i tilbud om helse- og arbeidsrettede tjenester stod sentralt da hovedsatsingsområdet var tema i Psykologforeningens møte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Omid V. Ebrahimi gir oss svar om psykisk helse under pandemien og bruker forskerblikket når han møter pasienter på klinikken.

Sentralstyret har konkludert med at det faglige grunnlaget for å støtte foreldrepengeperiode i tre like deler ikke er godt nok. Det betyr ikke at barn ikke har godt av være sammen med begge foreldre første leveår.

Det er et sterkt engasjement blant våre medlemmer for å hjelpe flyktninger fra Ukraina. Her er informasjon om hva Psykologforeningen gjør og hvordan psykologer kan bidra.

Psykologforeningen er veldig fornøyd med at psykisk helse har blitt en tydelig del av Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Kurs

Stress, kreft, angst og hjertelidelser kan tære på både kropp og sinn. I den nye utdanningen lærer du som psykolog å behandle hele mennesket.

Psykologforeningen mener det er viktig å skille oppgavene til politiet og helsevesenet, slik at det ikke oppstår utrygghet om at helsepersonell kan bruke tvang utenfor helsetjenestene.

Akademikerne

Vi er bekymret for sivilbefolkningen og slutter oss til Akademikernes fordømmelse av Russlands krigshandlinger i Ukraina.

Landsmøtet 2022

Stiller du til valg? – Det er vi medlemmer som er Psykologforeningen, og nå kan du påvirke politikken, oppfordrer leder av valgkomiteen Ane Johnsen.

Når Folkehelseinstituttet konkluderer med at smitteverntiltakene nå utgjør en større helserisiko enn omikronsykdommen i seg selv, mener jeg vår viktigste oppgave fremover er å sørge for at restriksjonene mister sin hemmende virkning, skriver Psykologforeningens Kim Edgar Karlsen i Medier24.

Staten er med på å betale for fastlegene og fysioterapeutene, men ikke psykologene i kommunene.

Statsbudsjettet 2023

Psykologforeningen foreslår penger til psykisk helsevern, statlig medfinansiering av psykologer i kommunene og bedre samarbeid om å få flere i jobb.

Akademikerne

Tillitsvalgtes rolle er styrket i den nye avtalen mellom Akademikerne og KS.

Nominer psykologer som bidrar utenom det vanlige for å hjelpe mennesker.

Vil du diskutere psykisk helsevern eller koronapandemien med ledelsen i Psykologforeningen? Kom på digitalt medlemsmøte 17. januar.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.