Aktuelt

Psykologer møter andre og mer varierte problemstillinger i kommunen enn i andre deler av helsevesenet. Den største utfordringen er å sette grenser for stillingen, skriver psykologspesialist Siv Åse Syrstad i en fagartikkel om sine erfaringer fra Orkdal. Artikkelen inngår i kunnskapsdatabasen som etableres av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 20. oktober. Gå til fagartikkel.

Tidlig diagnose og behandling, samt god tilgang på frivillige behandlingstilbud kan redusere tvangsbruken i psykisk helsvern. Det mener både brukere og ansatte i psykisk helsevern og kommunehelsetjenesten. 8. september kom de til orde da Rådet for psykisk helse offentliggjorde sin rapport ”Frivillighet før tvang – Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser i psykisk helsevern”.

Dødeligheten på grunn av depresjon er omtrent like høy som ved røyking. Det viser en analyse basert på en helseundersøkelse blant 62 000 nordmenn. Analysen presenteres av forskerne Arnstein Mykletun og Simon Øverland i augustutgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening som også kan friste med artikler om erfaringer med bruk av ”mekling” på et vel av ulike konliktarenaer.

Plutselig fant hun seg selv foran et TV-kamera og en offensiv Dagsrevyen-reporter med varm mikrofon. Kjersti Hildonen (31) som har frontet kampen mot kuttene i Lørenskog kommunes lavterskeltilbud , var i ferd med å få sin ilddåp som tillitsvalgt for Norsk Psykologforening. 16. juni ble kampen kronet med seier.

Psykiske lidelser er en av våre største helseutfordringer. De er en viktig årsak til både for tidlig død, uførhet, sykefravær og nedsatt livskvalitet. Angst, depresjon og rusrelaterte lidelser er de vanligste tilstandene, og de som totalt sett skaper mest lidelse. Situasjonsbeskrivelsen fremgår av Folkehelseinstituttets nye rapport Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge.
 
 

I langt større grad enn i dag bør det vurderes adopsjon av barn av rusmisbrukere. Det foreslår forskerne Fanny Duckert og Henning Mohaupt i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Det er svært liten risiko for å bli utsatt for drap av person med psykisk lidelse alene. Slik lød hovedkonklusjonen da helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 3. mai fikk overrakt utredningen om drap begått av personer med kjent psykisk lidelse. Rusmisbruk er kjennetegn nummer én blant drapspersonene som har vært gransket.

Hallgrim Kløve. Foto: Norsk nevropsykologisk forening.

Hallgrim Kløve

Professor Hallgrim Kløve, tidligere dekan ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, døde natt til 25. januar etter lang tids sykdom. Hallgrim Kløve gjorde i flere tiår en betydelig innsats for og i Norsk Psykologforening. For dette arbeidet ble han utnevnt til æresmedlem i 1995. Han spilte en betydelig rolle ikke minst for utviklingen av psykologprofesjonens fagetikk og fagfeltet klinisk nevropsykologi.

Psykologforeningen øker innsatsen for å kvalitetssikre arbeidspsykologiske tester. – Arbeidspsykologiske tester har fått økt betydning. Desto viktigere er det at fagmiljøet, testbrukere og leverandører engasjerer seg for å sikre at testene måler det de skal. Det sier Andreas Høstmælingen, nyslått sekretær i Psykologforeningens testpolitiske utvalg og medlem av styret i Sertifiseringsrådet for testbruk i Norge (STN) .

Når nettsamfunnet Facebook brukes til å viderebringe psykologiske tester og tolkninger av svarene, er taperne først og fremst mennesker med psykiske lidelser. Det skriver Andreas Høstmælingen i denne kommentaren. Høstmælingen er rådgiver i Norsk Psykologforening og sekretær for foreningens testpolitiske utvalg.

Mandag 12. oktober publiserte forskning.no artikkelen Vil banke vekk problemer. Artikkelen beskriver to navngitte psykologers bruk av såkalt "tankefeltterapi". Norsk Psykologforening ønsker å informere om sitt arbeid for at psykologer skal forankre sine metoder i prinsipper for evidensbasert praksis. Les redegjørelsen fra Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard:

- Vi vil ha de beste, og vi vil ha dem i første rekke, sier Ellen Skjerven, leder for Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PSBU) i Bærum kommune. På tiårsdagen for etablering av tilbudet, ber vi henne forklare suksessen. Skal det gjøres med ett ord, velger hun ´kompetanse´.

Begrenset tilgang til andre behandlingsalternativer enn medisiner er en av flaskehalsene i det psykiske helsetjenestetilbudet. Det fremgår av Nasjonalt folkehelseinstitutts rapport Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv som ble offentliggjort 6. oktober.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er i gang med å etablere et sterkere fagmiljø for psykologiske tester. Prosjektleder Simon Nygaard Øverland ved Kunnskapssenteret sier det er på høy tid med en opprydding i konglomeratet av tester som ikke er kvalitetssikret.

Moderat depresjon skal først fremst møtes med rådgivning, hjelp til selvhjelp og psykologisk behandling. Antidepressiv medisin skal ikke være førstevalget. Det fremgår av nye retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.