Aktuelt

Folkehelseinstituttets rapport Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger gir en rekke forskningsbaserte og praktisk råd for å fremme psykisk helse. På Instituttets nettside kan du nå lese om antimobbingsprogrammer, hjemmebesøk for å forebygge seksuelt misbruk av barn, gode barnehager og tiltak mot søvnvansker.

Thore Langfeldt

Onsdag 19. januar ble psykolog og sexolog Thore Langfeldt utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. 67-åringen fra Oslo og Egersund er internasjonalt anerkjent for å ha utviklet effektiv behandling av personer som har begått seksuelle overgrep og for å ha lært oss at også barn har et seksualliv. Men veien til aksept har ikke vært fri for ståk og støy.

- Alle profesjoner med så stor innflytelse over folks liv som det psykologer har, må ha et robust system for etisk refleksjon for å kunne utvikle kvaliteten på tjenesten og bli tatt på alvor. Det sier Gisken Holst (43), organisasjonspsykologen som etter landsmøtet overtok rorpinnen i Psykologforeningens fagetiske råd.

4700 barn og unge med psykiske problemer fikk ikke behandling innen lovet frist i fjor. Det må tas et krafttak for å bygge opp robuste, stabile psykologtjenester i kommunene. Det skriver kommunepsykologene Anne-Kristin Imenes (Nøtterøy) og Birgit Valla (Stange) i denne kronikken som stod på trykk i VG søndag 19. desember.

- Nei, det betaler seg for lokalsamfunnet, svarer Anne-Kristin Imenes kontant. Arbeidet som kommunepsykolog for Nøtterøys rundt 20.000 innbyggere er et gode, både for befolkningen og for kommuneøkonomien, mener hun.

Psykologforeningens landsmøte ga massiv støtte til fortsatt arbeid med hovedsatsingsområdet for den neste landsmøteperioden under slagordet "Psykologisk lavterskeltibud til befolkningen i et livsløpsperspektiv."

Namsos-ordfører Morten Stene vil rive ned barrierene til psykisk helsehjelp for sine innbyggere og har klokkertro på at en investering i høy kompetanse i førstelinjen vil lønne seg. - Får mennesker med psykiske plager hjelp i en tidlig fase, minsker risikoen for en alvorligere sykdomsutvikling, sier han.

- Psykiske helsetjenester med lav terskel bidrar til å gi brukererfaringer økt status. Det sa Lise Johansson ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse under Psykologforeningens første nasjonale samling for kommunepsykologer 18.-19. november.

- Hva kan være en viktigere oppgave for en ordfører enn å legge til rette for befolkningens livskvalitet, spør Arne Holte, divisjonsdirektør for psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Få har gjort mer enn ham for å spre kunnskap om omfanget av psykiske lidelser i Norge. Nå appellerer han til kommunene om å omsette kunnskapen i et krafttak for å bygge opp robust psykisk helsehjelp i førstelinjen.

Professor Per Saugstad.

Professor Per Saugstad. Foto: Espen Røst

Eksperimentalpsykologiens far i Norge, professor Per Saugstad, døde søndag 7. november kort tid etter sin 90-årsdag. Saugstad var kjent for sine meningers mot. På femtitallet havnet han i klinsj med Harald Schjelderup som han mente hadde gitt psykoanalysen en altfor dominerende stilling ved Psykologisk institutt i Oslo.

Eldre glipper unna psykiske helsetjenester. Det vil Askøy kommune gjøre noe med og har ansatt eldrepsykolog for å gi befolkningen i det øvre alderssjiktet et fullverdig helsetilbud. Forventet resultat: Bedre livskvalitet og flere eldre som kan bo lenger i eget hjem.

Psykologer møter andre og mer varierte problemstillinger i kommunen enn i andre deler av helsevesenet. Den største utfordringen er å sette grenser for stillingen, skriver psykologspesialist Siv Åse Syrstad i en fagartikkel om sine erfaringer fra Orkdal. Artikkelen inngår i kunnskapsdatabasen som etableres av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 20. oktober. Gå til fagartikkel.

Tidlig diagnose og behandling, samt god tilgang på frivillige behandlingstilbud kan redusere tvangsbruken i psykisk helsvern. Det mener både brukere og ansatte i psykisk helsevern og kommunehelsetjenesten. 8. september kom de til orde da Rådet for psykisk helse offentliggjorde sin rapport ”Frivillighet før tvang – Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser i psykisk helsevern”.

Dødeligheten på grunn av depresjon er omtrent like høy som ved røyking. Det viser en analyse basert på en helseundersøkelse blant 62 000 nordmenn. Analysen presenteres av forskerne Arnstein Mykletun og Simon Øverland i augustutgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening som også kan friste med artikler om erfaringer med bruk av ”mekling” på et vel av ulike konliktarenaer.

Plutselig fant hun seg selv foran et TV-kamera og en offensiv Dagsrevyen-reporter med varm mikrofon. Kjersti Hildonen (31) som har frontet kampen mot kuttene i Lørenskog kommunes lavterskeltilbud , var i ferd med å få sin ilddåp som tillitsvalgt for Norsk Psykologforening. 16. juni ble kampen kronet med seier.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.