Aktuelt

På tide å nyansere den mentale forestillingen om psykologen som terapeut alene med pasienten bak en lukket dør? Psykolog Heidi Tessand er ofte på farten, og aller helst i nærmiljøet til barn og unge som trenger en håndsrekning i regi av Hjelper´n i Ski kommune.

Forside av Tidsskriftet.

Jeg har begynt å lese Tidsskrift for Norsk Psykologforening forfra. Med den nye layouten, innholdsfortegnelsen og lederen er det en fornøyelse å bla opp på første side. Det eneste fornuftige nå er derfor å opprette en popularisert søsterversjon som kan kjøpes på Narvesen. Les Birgit Vallas bloggtekst Psykologikunnskap til folket.

Helsedirektoratet er på lufta med nasjonal retningslinje for oppfølging av gravide som er en del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Direktoratet anbefaler at gravide ikke trapper ned bruken av metadon eller buprenorfin under svangerskapet, med mindre de selv ønsker det.

Er fastlegene i ferd med å abdisere fra ansvaret for å behandle milde og moderate psykiske lidelser? Spørsmålet reises av Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard i innlegget Depresjon er underbehandlet i Dagbladet 15. april.

Tre i vind. Foto: YAY Micro

En av tre med betydelige psykiske plager søker helsehjelp. Førstevalget er allmennlege, psykolog og psykiater viser Folkehelseinstituttet i sin nye rapport Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger.

Bilde av vekt som balanserer. Foto: YAY Micro

Psykiske plager som angst- og depresjon, søvnvansker og redusert mestring er et betydelig folkehelseproblem i Norge, men mindre enn i andre land og nivået er stabilt. Det framgår av Folkehelseinstituttets nye rapport Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger.

Eldre dame som ligger. Foto: YAY Micro

Eldre i 60-70 års alderen som bor hjemme, har antagelig relativt lav forekomst av psykiske plager og lidelser sammenlignet med resten av den voksne befolkningen. Annerledes er det blant eldre på institusjon, der forekomsten av psykiske plager og lidelser er høy. Det viser en ny rapport om psykiske lidelser blant eldre.

Jente som sover på bok. Foto: YAY Micro

Hva vet vi om unges psykiske helseproblemer, utdanning og arbeidsliv? Noen svar finnes i Nordlandsforsknings litteraturststudie ”De trodde jeg var en skulker, men jeg var egentlig syk”, som er laget på oppdrag fra NAV.

Per Isdal.

Per Isdal.

Den store psykologprisen for 2011 ble 29. mars tildelt Per Isdal (1957), leder for behandlingssenteret Alternativ til vold i Stavanger. Isdal får prisen for sitt utrettelige arbeid for å utvikle virksomme behandlingstilbud for menn som har utøvd vold mot kvinner.

Bilde av tankeboble med hus og famile. Foto: YAY Micro

Psykolog Magne Raundalen skal lede et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se nærmere på det biologiske prinsipp i barnevernet. Prinsippet har betydning for om familien skal hjelpes mens barnet bor hjemme, eller om det er til barnets beste å bo utenfor hjemmet for en midlertidig eller varig periode.

Figurer på sirkel. Foto: YAY Micro

Fagfolk kan ikke definere hvordan folk skal ha det i livet. Vi kan derfor aldri evidensbasere hjelpa vår så mye at vi mister folks egne ideer og tanker om eget liv ute av synet. Gå til Birgit Vallas bloggtekst Hvordan har du det?

Hender i vann. Foto: YAY Micro

Nesten hver tredje pasient som fikk behandling for rusmisbruk i 2009 fikk også behandling innen psykisk helsevern. De aller fleste var unge menn, viser tall fra Helsedirektoratet.

Bilde av hånd på ratt. Foto YAY:Micro

Færre liggedøgn, mindre tvang og økt brukertilfredshet: Erfaringene er håndfast positive etter at pasienter fikk innflytelse over når de skulle legges inn i psykisk helsevern.

Bilde av gjerde. Foto: YAY Micro

Både Psykologforeningen og Legeforeningen vender tommelen ned for et forslag om at utilregnelige personer skal kunne overføres til tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern.

I miss you skrevet i sand. Foto: YAY Micro

Pasienter ved rusinstitusjoner er ikke tilfredse med tilgangen på psykolog. I en pilotundersøkelse i to helseregioner svarte over 50 prosent at de ikke i det hele tatt, eller i liten grad, var tilfreds med psykologtilgangen. Det fremgår av en undersøkelse i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.