Aktuelt

Stearinlys. Foto: YAY Micro

”Fra 23. juli er Norge en annen nasjon. I uoverskuelig framtid må vi forholde oss til den grusomme massakren av ungdommer på Utøya og bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet. Det betyr at vi her og nå må tenke på at majoriteten av nasjonens barn kommer til å få høre om, og i ulik grad være opptatt av hendelsene.” Det skriver Atle Dyregrov og Magne Raundalen på nettsiden til Senter for krisepsykologi.

EFPA-president Robert Roe, An-Magritt Aanonsen og Tor Levin Hofgaard.

EFPA-president Robert Roe, An-Magritt Aanonsen og Tor Levin Hofgaard

Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard ble søndag 10. juli valgt inn i styret til Den europeiske psykolog-
føderasjonen (EFPA). Valget ble foretatt i forbindelse med Den europeiske psykologikongressen (ECP 2011) i Istanbul.

Annet hvert år arrangerer den europeiske psykolog-
føderasjonen EFPA kongress. I år er den lagt til verdensbyen Istanbul, Tyrkia. Norge er sterkt til stede med sine erfaringer fra arbeidet med å utvikle psykologiske lavterskeltilbud til befolkningen. Fredag 8. juli var ”Norges dag” med eget symposium om kommunepsykologi.

Heidi Tessand

Heidi Tessand

Profesjonsnøytraliteten i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fører til at det er avhengig av hvor du bor om du får hjelp av psykolog når du trenger det. Slik lyder budskapet i kommunepsykolog Heidi Tessands innlegg En hån mot psykisk syke i Aftenposten 1. juli.

Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemning (NAKU) har utgitt fire nye filmer med foredrag om psykisk utviklingshemning og psykisk helse.

Helsedirektoratet setter opp sju kriterier for en psykisk helsetjeneste med lav terskel i førstelinjen. Psykolog Håvard Hådem i Psykisk helseteam i Skedsmo har sett nærmere på i hvor stor grad kommunens tjenestetilbud tilfredsstiller kriteriene. ”Prioritering av hvem vi skal ta inn og bedre samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten, må til”, er blant konklusjonene han trekker i denne fagartikkelen.

Norsk psykologforening støtter prinsippet om å forsterke pasienters selvbestemmelsesrett i psykisk helsevernloven, slik Paulsrudutvalget i 2011 foreslo i innstillingen om tvang i psykisk helsevern.

Aina Holmén. Foto: Kolonihaven

Aina Holmén. Foto: Kolonihaven

"Tvang i psykisk helsevern er et alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv. Psykologer har et særlig ansvar for å redusere tvangsbruken." Det skrev visepresident i Norsk psykologforening, Aina Holmén, i denne kronikken som stod på trykk i Dagbladet 17.06.2011. Samme dag leverte Paulsrud-utvalget sin utredning om tvang til daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Lisbeth Brudal

Lisbeth Brudal

Psykolog Lisbeth Holter Brudal (75) får 9. juni overrakt Kongens fortjenestemedalje i gull. Brudal har bak seg en mangfoldig karriere som kliniker, forsker, underviser og formidler av psykologfaglige temaer. Medaljen gis for fortjenester av ekstraordinær nasjonal og samfunnsmessig betydning.

450 000 barn i Norge har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller som misbruker alkohol, viser beregninger fra Folkehelseinstituttet. Av disse har om lag 135 000 barn foreldre med alvorlige lidelser.

Cirka 54 000 barn og unge ble behandlet i psykisk helsevern i 2010, en økning på 3,6 prosent fra året før i følge nye data fra Norsk pasientregister. Over halvparten av pasientene var gutter.

Hvilke behandlingsmodeller fungerer eller virker lovende for unge rusmisbrukere under 20 år? I Atferdssenterets nye rapport ”Modeller for rusbehandling – En kunnskapsoversikt” svarer Terje Ogden, Christine Hassel Kristoffersen og Per Holth.

Barn som er utsatt for overgrep blir oversett, til tross for at samfunnet har høy kunnskap om problematikken. Rutiner skal hjelpe oss å handle. Det skriver kommunepsykolog i Tysvær, Marit Helene Selvig Johnsen, i denne artikkelen som er utviklet i samarbeid med  Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart.  Foto: Arne Olav L. Hageberg

Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart. Foto: Arne Olav L. Hageberg

Organisasjons-
psykologene Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart ble 23. mai tildelt Bjørn Christiansens minnepris for 2010. Prisen ble gitt for artikkelen Dialog og effektivitet i ledergrupper i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. I artikkelen dokumenterer prisvinnerne at dialogisk kommunikasjon fremmer effektivitet i ledergrupper.

Forekomst av ruslidelse kombinert med annen hovedtilstand øker sannsynligheten for reinnleggelse i psykisk helsevern. Behandling av rusproblemer blir dermed viktig dersom man ønsker å redusere antall reinnleggelser, heter det i Helsedirektoratets nye rapport Pasienter i det psykiske helsevernet 2009.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.