Aktuelt

Da europeiske samfunnspsykologer møttes til kongress i september, måtte man skjerpe blikket for å få øye på en felles plattform. Avstanden synes stor mellom den sterkt systemkritiske britiske og mellomeuropeiske varianten av faget og harmonien bak satsingen på kommunepsykologer i Norge.

Ikke alle som er berørt av terroranslagene, opplever å få et fullgodt oppfølgingstilbud. Fylkesmennene har fått inn enkelte bekymringsmeldinger, og i noen kommuner ser man et gap mellom forventninger og kommunens ressurser, heter det på Helsedirektoratets hjemmesider.

Psykologforeningen skal ikke lenger godkjenne andre yrkesgrupper for bruk av Wechslertester. Årsaken er at dagens ordning er blitt for omfattende og ressurskrevende.

Willy Tore Mørch

Skard-prisen 2011:

Hva skal jeg gjøre når barnet nasker, ikke får sove, er misfornøyd med julegavene…? Spør du Willy-Tore Mørch, årets vinner av Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap, får du trolig svar. Mørch får prisen for sitt mangfoldige folkeopplysningsarbeid solid forankret i fag og forskning.

Et konsensusrpanel sier nei til å ta i bruk heroin i behandling av rusmisbrukere. Kunnskapsgrunnlaget er for svakt, lyder begrunnelsen i en rapport som 1. september ble overrakt helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen.

NEPSY er en metode som gir psykologer en unik mulighet til å undersøke barns språkvansker. Nå har du anledning til å melde deg på Psykologforeningens introduksjonskurs.

Helsedirektoratet har utviklet veiledningsmateriell og et kartleggingsskjema for å understøtte det psykososiale oppfølgingsarbeidet i kommunene.

Nå foreligger endelig versjon av Helsedirektoratets veileder som skal bidra til utøvelse av god psykososial håndtering av kriser, ulykker og katastrofer.

Norsk Psykologforening intensiverer innsatsen for profesjons-
studentene. I våres ble det øremerket ressurser i sekretariatet til formålet, og ved semesterstart inntok Studentpolitisk utvalg (SPU) universitetene med en trykkfersk vervebrosjyre.

Psykologer over hele landet grep sjansen da Norsk Psykologforening tilbød kurs i traumebehandling i kjølvannet av terrorangrepene 22. juli. På få timer var 360 plasser revet bort. – Terrorangrepene har rokket ved tryggheten for mange barn og unge. Nå må tryggheten gjenskapes, sier Tine Jensen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Helsedirektoratet har etablert Samarbeidsorgan for helsemessig og psykososial oppfølging (NSO) etter 22.07.11. Sammen med Direktoratet har samarbeidsorganet utarbeidet et sett faglige anbefalinger for helsemessig og psykososial oppfølging i kommunene.

Behandling av komplisert sorg står på timeplanen når Norsk Psykologforening inviterer til kurs med Atle Dyregrov og Marianne Straume 14. september. Kurset er en oppfølging av kursene i traumebehandling som arrangeres 12. og 22. august etter massedrapene på Utøya og i Oslo.

På pasient-
informasjonsnettstedet Helsenorge.no finner du Helsedirektoratets råd om sorg og sorgreaksjoner. Helsebiblioteket.no viser helsepersonell veien til kunnskapsressurser om traumer, stress og overgrep.

Bilde av blomster. Foto: YAY Micro

Den nasjonale tragedien som har rammet landet, har gjort inntrykk over hele verden. Psykologforeningen får sin del av omtanken og mottar i disse dager en strøm av varme og omtenksomme ord fra utenlandske psykologvenner og -kolleger.

Fra tragedien i Oslo. Foto: YAY Micro

- Landet er rammet av en tragedie som ryster oss alle. Også jeg føler på uvirkelighetsfølelsen i dag, men samtidig er det nå vi skal vise det beste i oss. Det er tid for å stå sammen, sier Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard. Han oppfordrer alle medlemmer om å stille sin kompetanse til rådighet der det kan være behov.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.