Aktuelt

Én av tre psykologer i spesialisthelsetjenesten sier de ofte ikke får møtt pasientene nok til å gi god behandling, viser Psykologforeningens medlemsundersøkelse i 2021.

Psykologforeningen har gitt innspill til Nasjonale faglige råd for tvang i psykisk helsevern.

Akademikerne

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for sykehusene. Resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.

Psykologer vet hva kvalitet er. Men vi trenger gode rammer for å levere god kvalitet.

Les om Psykologforeningens hovedsatsingsområde 2019-2022.

Nav kan ikke nok om helse, og helsevesenet tenker ikke nok på jobb, mener arbeidspsykolog Jon Fiske.
– Vi må samarbeide bedre om folk med psykiske plager i arbeidslivet, sier han.

Dagens Medisin

Ekspertgruppa som har sett på koronapandemiens konsekvenser for psykisk helse, slår fast at vi må styrke eksisterende tjenester. Det krever også en styrking av spesialisthelsetjenesten, mener Psykologforeningens president Håkon Skard.

Psykologer som misbruker sin stilling og makt til å begå overgrep, er et problem Psykologforeningen tar på største alvor. Vi mener myndighetene må gjøre det lettere å sjekke om behandlere har autorisasjon.

Tidsskriftet

Ny forskning reiser spørsmål om pasientjournalen som arbeidsredskap. – Journalen min skal ikke være en åpen lærebok for studenter og annet helsepersonell, advarer forfatter, hjelpepleier og tidligere erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm Jensen.

Hvordan kan psykologer motvirke negativ forskjellsbehandling? Og hjelpe dem som blir utsatt for den?

Eldre kvinne ved skrivebord.

Prisen går til psykologer som bidrar til å gjøre psykologisk kunnskap tilgjengelig og til nytte for folk flest. Nominasjonsfristen er 20. juni.

En del kommuner prioriterer ikke vaksinering av helprivat helsepersonell inntil videre. Kommunene mener de ikke fyller kritiske funksjoner. Psykologforeningen mener private psykologtjenester må vurderes ut fra funksjon, pasientkontakt og risiko for smitte.

Akademikerne

– Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ta for gitt, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. Akademikerne krever reallønnsvekst i staten i lønnsoppgjøret.

Akademikerne

– Mange kommuner sliter med å rekruttere og beholde høyt utdannede. Et godt oppgjør er viktig for at kommunene skal yte gode tjenester og få økonomien i gang etter at pandemien er over, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg.

Akademikerne

– Vi har en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i år, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse. Årets lønnsoppgjør for de sykehusansatte er i gang.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.